“พระพุทธโชค” จ.ลพบุรี
ที่ เขาวงพระจันทร์ พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุ…

“พระพุทธโชค” จ.ลพบุรี ที่ เขาวงพระจันทร์ พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุ…

“พระพุทธโชค” จ.ลพบุรี
ที่ เขาวงพระจันทร์ พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี ประดิษฐานอยู่ริมเชิงเขาวงพระจันทร์ มีบันไดเดินขึ้นไปสักการะ
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: Sasakorn Palagawong Na Ayutthaya
https://web.facebook.com/profile.php?id=100001219990113

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

🌌 For the first time ever, Thailand is introducing “Amazing Dark Sky in Thailand” tourism, where stargazers can enjoy the night … on 25/07/2022 at 7:00 am  – ท่องเที่ยว Previous post 🌌 For the first time ever, Thailand is introducing “Amazing Dark Sky in Thailand” tourism, where stargazers can enjoy the night … on 25/07/2022 at 7:00 am – ท่องเที่ยว
“เขาศูนย์” จ.นครศรีธรรมราช
จุดชมวิวทะเลหมอกแดนใต้ เป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนลาดยางขึ้นไ… Next post “เขาศูนย์” จ.นครศรีธรรมราช จุดชมวิวทะเลหมอกแดนใต้ เป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคม การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนลาดยางขึ้นไ…
Social Multiculious Forum View Stats