พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส จากซ้าย สมเด็… – ประวัติศาสตร์

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส จากซ้าย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ , สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา Source: ชมรมประวัติศาสตร์สยาม(Feed generated...

พระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกประจำรัชกาลที่7 พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ เป็นช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตกที่ป… – ประวัติศาสตร์

พระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกประจำรัชกาลที่7 พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ เป็นช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตกที่ป่าแม่ยางมิ้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 และนาย ดี.เอฟ....

“ระบบการศึกษา” เครื่องมือผนวก “ล้านนา” ให้กลายเป็นไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 – ประวัติศาสตร์

“ระบบการศึกษา” เครื่องมือผนวก “ล้านนา” ให้กลายเป็นไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 เด็กนักเรียนโรงเรียนประชาบาลเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2466 (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ในสยามกำเ....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

โอรสแห่งสวรรค์ ไยจึงมีชีวิตที่แสนสั้น? เมื่อจักพรรดิ “จีน” ดื่มยาอายุวัฒนะ แต่ยิ่งตายไว! – ประวัติศาสตร์

โอรสแห่งสวรรค์ ไยจึงมีชีวิตที่แสนสั้น? เมื่อจักพรรดิ “จีน” ดื่มยาอายุวัฒนะ แต่ยิ่งตายไว! ภาพประกอบเนื้อหา – ภาพเขียน เง็กเซียนฮ่องเต้ (Jade Emperor) ในจินตนาการ ภาพจาก Daoist deity: Jade Emperor. Boston: Museum of Fine Arts สิทธิใช้งาน public...

ปริศนาเจ้าแม่วัดดุสิต ต้นราชวงศ์จักรี “เจ้า” หรือ “สามัญชน”??? – ประวัติศาสตร์

ปริศนาเจ้าแม่วัดดุสิต ต้นราชวงศ์จักรี “เจ้า” หรือ “สามัญชน”??? พระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประดิษฐานภายในปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชวงศ...(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค้นพบ – ประวัติศาสตร์

ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค้นพบ Home History ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค้นพบ ภาพเขียนสีที่เ.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์...

ทหารญี่ปุ่นตบหน้าพระไทย สู่วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 18 ธ.ค. 2485 – ประวัติศาสตร์

ทหารญี่ปุ่นตบหน้าพระไทย สู่วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 18 ธ.ค. 2485 ภาพประกอบเนื้อหา – ทหารญี่ปุ่นเรียงแถวปลดอาวุธต่อหน้านายทหารโซเวียต ช่วงกองทัพรัสเซียเข้าปลดปล่อยแมนจู...(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

โรงเรียนทหารบกโอกาสของ “สามัญชน” และสถานที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง – ประวัติศาสตร์

โรงเรียนทหารบกโอกาสของ “สามัญชน” และสถานที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง “โรงเรียนทหารสราญรมย์” ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนทหารบก” (ภาพจากหนังสือ 2475:เส้นทางคนแพ้) แม้จะมีการวา...(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

สมัยแรก พระป่า-พระธรรมยุต ก่อนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอย่างไร – ประวัติศาสตร์

สมัยแรก พระป่า-พระธรรมยุต ก่อนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอย่างไร พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เมื่อกล่าวถึง “พระป่า” ภาพที่นึกถึงก็เป็น พระที่ออกไปธุดงค์ แสวงหาสถานที่สงบๆ เ.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

เจนละ-แตก แยกเป็น 2 แคว้น – ประวัติศาสตร์

เจนละ-แตก แยกเป็น 2 แคว้น ภาพถ่ายนักท่องเที่ยว ณ โบราณสถานในสมโบร์ไพรกุก ในเขตกำพงธม กัมพูชา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (Sambor Prei Kuk) (TANG CHHIN Sothy /...(Feed generated with FetchRSS) Link...

“รักที่จากไปไกล” ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนแรกของไทย – ประวัติศาสตร์

“รักที่จากไปไกล” ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดาและคุณหญิงนิตย์ (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ชีวิตสมรสของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

เปิดโฉมหน้าหน่วยประมวลข่าวสงครามเฉพาะกิจของไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 – ประวัติศาสตร์

เปิดโฉมหน้าหน่วยประมวลข่าวสงครามเฉพาะกิจของไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ซ้าย) หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พระยศในขณะนั้นของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) 
ป.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

“เขมร” ไม่เรียกตัวเองว่า “ขอม” ไม่มีคำว่าขอมในภาษาเขมร คำว่า “ขอม” มาจากไหน? – ประวัติศาสตร์

“เขมร” ไม่เรียกตัวเองว่า “ขอม” ไม่มีคำว่าขอมในภาษาเขมร คำว่า “ขอม” มาจากไหน? ภาพวาดนครวัดจากหนังสือ Voyage d’exploration en Indo-Chine เมื่อ ค.ศ. 1866 “ขอม เป็นคำภาษาไทย กลายจากภาษาเขมร ใช้เรียกกลุ่มคนพวกที่อ....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read...

อนุสาวรีย์นครวัดจำลอง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่4โปรดให้สร้างไว้เป็นที่ระลึก เมื่อทรงตระหนักว่าในไม่ช้านค… – ประวัติศาสตร์

อนุสาวรีย์นครวัดจำลอง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่4โปรดให้สร้างไว้เป็นที่ระลึก เมื่อทรงตระหนักว่าในไม่ช้านครวัดจะต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงพิษภัยจากการคุกคามของฝรั่งเศสมากกว่าอังกฤษ ในขณะที่พระองค์ทรงแสวงหาหนทางที่จะป้องกันมิให้ฝรั่งเศสรุกรานสยามประเทศ พระองค์ก็ยังต้องทรงพะว้าพะวังกับการกีดกันมิให้เขมรหันไปคบค้ากับฝรั่งเศส เมื่อสิ้นพระหริรักษ์รามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระนโรดมพรหมบริรักษ์ผู้ซึ่งเติบโตในกรุงเทพฯ ให้ออกไปครองเมืองเขมร กรุงปารีสเห็นเป็นจังหวะดีจึงส่งนายพลกรองดิแยร์ เข้ามาขอเข้าเฝ้ากษัตริย์เขมรองค์ใหม่ แล้วเลยถือโอกาสแย้มให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เขมรจะได้รับถ้าทำสัญญากับฝรั่งเศส ข่าวนี้รั่วไหลเข้ามายังกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงอันตรายที่เมืองประเทศราชเขมรอันเป็นที่รักกำลังใกล้ที่จะแยกตัวออกไปในไม่ช้า มาตรการแรกที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ตอบโต้การคุกคามของฝ่ายฝรั่งเศส...

ร่องรอย ตำนานเทพนิยายกรีก-โรมัน ในโบราณวัตถุที่ค้นพบในไทย-อินเดีย – ประวัติศาสตร์

ร่องรอย ตำนานเทพนิยายกรีก-โรมัน ในโบราณวัตถุที่ค้นพบในไทย-อินเดีย ความนำ เป็นที่รู้กันดีว่า อุษาคเนย์เคยค้าขายกับตะวันตก (อินเดียและโลกกรีกโรมัน) อย่างน้อย 2,000 ปีมาแล้ว หลัก....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

ฝรั่งบันทึกคนไทยในอดีตเชื่อโชคลาง ภูตผีปีศาจ และของขลังแค่ไหน – ประวัติศาสตร์

ฝรั่งบันทึกคนไทยในอดีตเชื่อโชคลาง ภูตผีปีศาจ และของขลังแค่ไหน อ็องรี มูโอต์ (ค.ศ. 1826-1861) อ็องรี มูโอต์ (ค.ศ. 1826-1861) นักโบราณคดี นักสำรวจ นักธรรมชาติชาวฝรั่งเศส ที่ออกเดินทางสำรวจ.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์...

รายพระนาม และราชสกุลที่ได้รับพระราชทาน”พระบรมทนต์” หลังเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้ว เจ้าหน้าที่… – ประวัติศาสตร์

รายพระนาม และราชสกุลที่ได้รับพระราชทาน"พระบรมทนต์" หลังเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้ว เจ้าหน้าที่ภูษามาลาสามารถเก็บพระบรมทนต์(ฟัน)ไว้ได้จำนวนหนึ่ง พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่คือรัชกาลที่6จึงนำพระราชหัตถเลขาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานไว้ก่อนสวรรคตเกี่ยวกับการจัดแบ่งพระบรมทนต์ โดยในพระราชหัตถเลขาระบุว่า ให้แบ่งพระบรมทนต์ออกเป็น2ส่วนดังนี้ คือส่วนที่1ให้ตกเป็นของหลวงของแผ่นดิน 2 องค์ และส่วนที่2 พระราชทานให้ตามบัญชีรายชื่อคนละ1องค์ ดังรายพระนามต่อไปนี้ 1.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ 2.สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตร แห่งราชสกุลบริพัตร 3.สมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงษ์ แห่งราชสกุลจักรพงษ์ 4.สมเด็จเจ้าฟ้าชายอัษฎางค์ 5.สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดล แห่งราชสกุลมหิดล 6.สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑาธุช แห่งราชสกุลจุฑาธุช 7.สมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์...

นโยบาย “สันติวิธี” ของสยามบนเวทีสันติภาพโลก สมัยรัชกาลที่ 5 – ประวัติศาสตร์

นโยบาย “สันติวิธี” ของสยามบนเวทีสันติภาพโลก สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพถ่ายหมู่คณะผู้แทนในการประชุมสันติภาพนานาชาติ ณ กรุงเฮก พ.ศ. 2442 พระยาสุริยวัตร หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ยืนอย.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Girl Scouts เมื่อ 100 กว่าปีก่อน เนตรนารีกองแรกของไทย เรียนและฝึกอะไรกัน – ประวัติศาสตร์

Girl Scouts เมื่อ 100 กว่าปีก่อน เนตรนารีกองแรกของไทย เรียนและฝึกอะไรกัน เนตรนารีรุ่นแรกของวังหลัง พ.ศ. 2458 (จากซ้าย) น.ส. หนุ่ย โชติกเสถียร, น.ส. สาย นรินทรางกูร (นางนรพรรคพฤฒิกร), มิสแมคค็...(Feed generated with FetchRSS) Link : Read...

เจ้านครเชียงใหม่ ประเทศราชล้านนา ได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาท? – ประวัติศาสตร์

เจ้านครเชียงใหม่ ประเทศราชล้านนา ได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาท? (ซ้าย) เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์, (ขวา) เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครเชียงใหม่ ประเพณีการปกครองบ้านเมืองในหัวเมืองประ.....(Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Social Multiculious Forum View Stats