01/03/2024

History

Thai History

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส จากซ้าย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ , สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ,...
พระเศวตคชเดชน์ดิลก ช้างเผือกประจำรัชกาลที่7 พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ เป็นช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตกที่ป่าแม่ยางมิ้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม...
“ระบบการศึกษา” เครื่องมือผนวก “ล้านนา” ให้กลายเป็นไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 เด็กนักเรียนโรงเรียนประชาบาลเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2466 (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ในสยามกำเ…. (Feed generated with FetchRSS)...
โอรสแห่งสวรรค์ ไยจึงมีชีวิตที่แสนสั้น? เมื่อจักพรรดิ “จีน” ดื่มยาอายุวัฒนะ แต่ยิ่งตายไว! ภาพประกอบเนื้อหา – ภาพเขียน เง็กเซียนฮ่องเต้ (Jade Emperor) ในจินตนาการ ภาพจาก Daoist deity: Jade...
ปริศนาเจ้าแม่วัดดุสิต ต้นราชวงศ์จักรี “เจ้า” หรือ “สามัญชน”??? พระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประดิษฐานภายในปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชวงศ… (Feed generated with FetchRSS) Link : Read More...
ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค้นพบ Home History ภาพเขียนสีที่เพิงผา “ตอแล” ภูเขายะลา ถึงภาพใน “ถ้ำศิลปะ” กับข้อมูลเมื่อแรกเริ่มค้นพบ ภาพเขียนสีที่เ….. (Feed generated...
โรงเรียนทหารบกโอกาสของ “สามัญชน” และสถานที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง “โรงเรียนทหารสราญรมย์” ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนทหารบก” (ภาพจากหนังสือ 2475:เส้นทางคนแพ้) แม้จะมีการวา… (Feed generated with FetchRSS) Link : Read More...
ทหารญี่ปุ่นตบหน้าพระไทย สู่วิกฤตการณ์บ้านโป่ง 18 ธ.ค. 2485 ภาพประกอบเนื้อหา – ทหารญี่ปุ่นเรียงแถวปลดอาวุธต่อหน้านายทหารโซเวียต ช่วงกองทัพรัสเซียเข้าปลดปล่อยแมนจู… (Feed generated with FetchRSS) Link : Read More...
สมัยแรก พระป่า-พระธรรมยุต ก่อนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอย่างไร พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เมื่อกล่าวถึง “พระป่า” ภาพที่นึกถึงก็เป็น พระที่ออกไปธุดงค์ แสวงหาสถานที่สงบๆ เ….. (Feed generated with FetchRSS)...
เจนละ-แตก แยกเป็น 2 แคว้น ภาพถ่ายนักท่องเที่ยว ณ โบราณสถานในสมโบร์ไพรกุก ในเขตกำพงธม กัมพูชา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (Sambor Prei Kuk)...
“เขมร” ไม่เรียกตัวเองว่า “ขอม” ไม่มีคำว่าขอมในภาษาเขมร คำว่า “ขอม” มาจากไหน? ภาพวาดนครวัดจากหนังสือ Voyage d’exploration en Indo-Chine เมื่อ ค.ศ. 1866 “ขอม เป็นคำภาษาไทย...
“รักที่จากไปไกล” ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกฯ คนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดาและคุณหญิงนิตย์ (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ชีวิตสมรสของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้…. (Feed generated with FetchRSS) Link : Read More Tags...
เปิดโฉมหน้าหน่วยประมวลข่าวสงครามเฉพาะกิจของไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ซ้าย) หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พระยศในขณะนั้นของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) 
ป….. (Feed generated with FetchRSS) Link : Read...
อนุสาวรีย์นครวัดจำลอง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่4โปรดให้สร้างไว้เป็นที่ระลึก เมื่อทรงตระหนักว่าในไม่ช้านครวัดจะต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงพิษภัยจากการคุกคามของฝรั่งเศสมากกว่าอังกฤษ ในขณะที่พระองค์ทรงแสวงหาหนทางที่จะป้องกันมิให้ฝรั่งเศสรุกรานสยามประเทศ พระองค์ก็ยังต้องทรงพะว้าพะวังกับการกีดกันมิให้เขมรหันไปคบค้ากับฝรั่งเศส เมื่อสิ้นพระหริรักษ์รามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระนโรดมพรหมบริรักษ์ผู้ซึ่งเติบโตในกรุงเทพฯ ให้ออกไปครองเมืองเขมร กรุงปารีสเห็นเป็นจังหวะดีจึงส่งนายพลกรองดิแยร์...
ร่องรอย ตำนานเทพนิยายกรีก-โรมัน ในโบราณวัตถุที่ค้นพบในไทย-อินเดีย ความนำ เป็นที่รู้กันดีว่า อุษาคเนย์เคยค้าขายกับตะวันตก (อินเดียและโลกกรีกโรมัน) อย่างน้อย 2,000 ปีมาแล้ว หลัก…. (Feed generated with FetchRSS) Link :...
ฝรั่งบันทึกคนไทยในอดีตเชื่อโชคลาง ภูตผีปีศาจ และของขลังแค่ไหน อ็องรี มูโอต์ (ค.ศ. 1826-1861) อ็องรี มูโอต์ (ค.ศ. 1826-1861) นักโบราณคดี นักสำรวจ นักธรรมชาติชาวฝรั่งเศส ที่ออกเดินทางสำรวจ….. (Feed generated...
รายพระนาม และราชสกุลที่ได้รับพระราชทาน”พระบรมทนต์” หลังเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้ว เจ้าหน้าที่ภูษามาลาสามารถเก็บพระบรมทนต์(ฟัน)ไว้ได้จำนวนหนึ่ง พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่คือรัชกาลที่6จึงนำพระราชหัตถเลขาที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานไว้ก่อนสวรรคตเกี่ยวกับการจัดแบ่งพระบรมทนต์ โดยในพระราชหัตถเลขาระบุว่า ให้แบ่งพระบรมทนต์ออกเป็น2ส่วนดังนี้ คือส่วนที่1ให้ตกเป็นของหลวงของแผ่นดิน 2 องค์ และส่วนที่2 พระราชทานให้ตามบัญชีรายชื่อคนละ1องค์ ดังรายพระนามต่อไปนี้ 1.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ 2.สมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตร แห่งราชสกุลบริพัตร...
นโยบาย “สันติวิธี” ของสยามบนเวทีสันติภาพโลก สมัยรัชกาลที่ 5 ภาพถ่ายหมู่คณะผู้แทนในการประชุมสันติภาพนานาชาติ ณ กรุงเฮก พ.ศ. 2442 พระยาสุริยวัตร หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ยืนอย….. (Feed generated with FetchRSS)...
Girl Scouts เมื่อ 100 กว่าปีก่อน เนตรนารีกองแรกของไทย เรียนและฝึกอะไรกัน เนตรนารีรุ่นแรกของวังหลัง พ.ศ. 2458 (จากซ้าย) น.ส. หนุ่ย โชติกเสถียร, น.ส. สาย นรินทรางกูร...
เจ้านครเชียงใหม่ ประเทศราชล้านนา ได้เงินเดือนตอบแทนจากรัฐบาลสยามกี่บาท? (ซ้าย) เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์, (ขวา) เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้านครเชียงใหม่ ประเพณีการปกครองบ้านเมืองในหัวเมืองประ….. (Feed generated with FetchRSS) Link : Read More...
Social Multiculious Forum View Stats