16/07/2024

Legend Belief Culture

Legend Belief Culture : ตำนาน ความเชื่อ วัฒนธรรม

พื้นที่คำชะโนดหรือป่าคำชะโนดตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นน้ำครำ มีต้นชะโนดที่เป็นพืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่หนาแน่นเต็ม บริเวณเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ จึงเป็นที่มาของชื่อคำชะโนด หมายถึง แหล่งน้ำที่มีต้นชะ โนด (สุรเชษฐ์ อินธิแสง, 2560: 128 จากข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองคำชะโนดเชื่อว่า เป็นเมืองพญานาค...
Social Multiculious Forum View Stats