“หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” จ.สระบุรี
ประดิษฐานในวิหารริมคลองระพีพัฒน์ (ไม่มีวัด) อ.หนองแค เชื่อกันว่า ขอพรสิ่งใดก็สำเร็จสมความป…

“หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” จ.สระบุรี ประดิษฐานในวิหารริมคลองระพีพัฒน์ (ไม่มีวัด) อ.หนองแค เชื่อกันว่า ขอพรสิ่งใดก็สำเร็จสมความป…

“หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” จ.สระบุรี
ประดิษฐานในวิหารริมคลองระพีพัฒน์ (ไม่มีวัด) อ.หนองแค เชื่อกันว่า ขอพรสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดพบโดยบังเอิญ จึงได้อัญเชิญมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: Keng Nco
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008159233758

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“บ้านอีต่อง” จ.กาญจนบุรี
หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่ง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตำนานเหมืองแร่ที่ปิดตัวลง กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดฮ… Previous post “บ้านอีต่อง” จ.กาญจนบุรี หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่ง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ตำนานเหมืองแร่ที่ปิดตัวลง กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดฮ…
“พระเศรษฐีนวโกฏิ” จ.สมุทรปราการ
ที่ วัดบางพลีใหญ่ใน เชื่อกันว่า พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี ร่ำรวยมั่งมีท… Next post “พระเศรษฐีนวโกฏิ” จ.สมุทรปราการ ที่ วัดบางพลีใหญ่ใน เชื่อกันว่า พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี ร่ำรวยมั่งมีท…
Social Multiculious Forum View Stats