“หลวงพ่อนิลมณี” จ.สมุทรสงคราม
ที่ วัดบางกุ้ง ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณี หรือ หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นท…

“หลวงพ่อนิลมณี” จ.สมุทรสงคราม ที่ วัดบางกุ้ง ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณี หรือ หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นท…

“หลวงพ่อนิลมณี” จ.สมุทรสงคราม
ที่ วัดบางกุ้ง ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์ประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณี หรือ หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทหารที่มาตั้งค่ายบางกุ้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: Kim Sinam
https://web.facebook.com/profile.php?id=100022192103337

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“เจ้าแม่กวนอิม” จ.สมุทรสาคร
ที่ วัดช่องลม ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ที่ชาวสมุทรสาครสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาล… Previous post “เจ้าแม่กวนอิม” จ.สมุทรสาคร ที่ วัดช่องลม ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ที่ชาวสมุทรสาครสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาล…
“น้ำตกพาเจริญ” จ.ตาก
ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.แม่สอด เป็นน้ำตกหินปูนหลายสายไหลมารวมกัน นับรวมได้ถึง 97 ชั้น มีน้ำไหลตลอด… Next post “น้ำตกพาเจริญ” จ.ตาก ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.แม่สอด เป็นน้ำตกหินปูนหลายสายไหลมารวมกัน นับรวมได้ถึง 97 ชั้น มีน้ำไหลตลอด…
Social Multiculious Forum View Stats