13 มีนาคม วันช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาแต่โบราณ และเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย เพื่อตระหนักถึงความ… on 13/03/2022 at 2:00 am  – ท่องเที่ยว

13 มีนาคม วันช้างไทย ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาแต่โบราณ และเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย เพื่อตระหนักถึงความ… on 13/03/2022 at 2:00 am – ท่องเที่ยว

13 มีนาคม วันช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาแต่โบราณ และเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทย จึงมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด “วันช้างไทย” ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

#AmazingThailand

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Credit : Amazing Thailand on Facebook : https://www.facebook.com/AmazingThailand

Tags : #ท่องเที่ยวไทย # ข่าวท่องเที่ยว #Travel

มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำ คือเว็บไซต์ www.thaitravelloc.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณสามารถ ค้นหาสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วทุกภาคของประเทศไทย และสามารถจองโรงแรมที่พักล่วงหน้า เพื่อการท่องเที่ยวของคุณได้อีกด้วย

Leave a Reply

ASUS จะ ‘อพยพ’ พนักงานและธุรกิจออกจากรัสเซีย Previous post ASUS จะ ‘อพยพ’ พนักงานและธุรกิจออกจากรัสเซีย
“วัดใหญ่ชัยมงคล” จ.พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศแสงเช้าอันงดงาม ถ่ายลงมาจากพระเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้าง มีสถาปัตย… Next post “วัดใหญ่ชัยมงคล” จ.พระนครศรีอยุธยา บรรยากาศแสงเช้าอันงดงาม ถ่ายลงมาจากพระเจดีย์ชัยมงคลที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้าง มีสถาปัตย…
Social Multiculious Forum View Stats