Steam อัปเดตใหม่ เพิ่มรองรับการใช้งานคอลโทรลเลอร์ของ Nitnendo Switch แล้ว

Steam อัปเดตใหม่ เพิ่มรองรับการใช้งานคอลโทรลเลอร์ของ Nitnendo Switch แล้ว

Steam มีการอัปเดตใหม่ รองรับการใช้งาน Joy-Con แล้ว
The post Steam อัปเดตใหม่ เพิ่มรองรับการใช้งานคอลโทรลเลอร์ของ Nitnendo Switch แล้ว appeared first on #beartai.

Steam อัปเดตใหม่ เพิ่มรองรับการใช้งานคอลโทรลเลอร์ของ Nitnendo Switch แล้ว

ตอนนี้ Valve ได้ปล่อยอัปเดตใหม่ให้กับ Steam เพื่อแก้ไขจุดพร่องต่าง ๆ และเพิ่มการรองรับคอนโทลเลอร์ของ Nintendo Switch เข้ามาด้วย

Steam เพิ่มการรองรับการใช้งาน Joy-Con ของ Nitnendo Switch ทั้งรูปแบบใช้งานแยกหรือรวมคู่กันผ่านกริป (Grip)

รวมไปถึงคลาสสิกคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo ที่ออกมารองรับการใช้งานเกมเก่าในบริการเล่นเกมรายเดือน Nintendo Switch Online

สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo หลังจากนี้สามารถนำไปเล่นเกมต่าง ๆ ใน Steam ได้แล้ว

อ้างอิง Steamcommunity

The post Steam อัปเดตใหม่ เพิ่มรองรับการใช้งานคอลโทรลเลอร์ของ Nitnendo Switch แล้ว appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Water park breaks silence as girl, 11, dies in ‘unexplained’ tragedy after frantic search Previous post Water park breaks silence as girl, 11, dies in ‘unexplained’ tragedy after frantic search
‘Sleepwalking into nightmare’ Brits to need ‘minimum £1000’ extra to cope with energy cost Next post ‘Sleepwalking into nightmare’ Brits to need ‘minimum £1000’ extra to cope with energy cost
Social Multiculious Forum View Stats