กรมศุลกากรเตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้จ่ายภาษีผ่านอีเมล

กรมศุลกากรเตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้จ่ายภาษีผ่านอีเมล

วันที่ 15 มีนาคม 2565 กรมศุลกากร แจ้งเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดีและเตือนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งสินค้า หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากรผ่านทางอีเมล กรณีส่งอีเมลเพื่อให้ชำระภาษีศุลกากร มิจฉาชีพจะส่งอีเมลมาให้ผู้รับบริการ โดยอ้างว่าส่งมาจากบริษัทขนส่งสินค้า แต่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากยังไม่ได้จ่ายภาษีศุลกากรพร้อมแนบลิงก์เพื่อให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ทั้งนี้ การจ่ายภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทขนส่งต่าง ๆ จะต้องมีเอกสารที่ออกโดยกรมศุลกากรแนบมาด้วย หากการเรียกเก็บค่าภาษีศุลกากรครั้งใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัทฯ ให้แน่ใจก่อนการชำระเงิน กรณีเพื่อนต่างชาติที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ อ้างว่าส่งของมีค่ามาให้แต่ติดปัญหาศุลกากร โดยแอบอ้างว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่ามาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า จากนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า ทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยให้โอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีศุลกากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน กรณีขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร โดยให้โอนเงินมัดจำหรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า กรมศุลกากรขอยืนยันว่าการจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากร โดยวิธีการที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการ และจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการเสนอขายทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น กรณีแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนให้จัดทำหนังสือจากกรมศุลกากร กรณีที่มีการแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดทำหนังสือ รายงาน วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งมีข้อความที่ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อ กรมศุลกากรขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว หากประชาชนไม่แน่ใจ หรือเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 20-5844-8 เว็บไซต์ ccc.customs.go.th สำนักงานหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
The post กรมศุลกากรเตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้จ่ายภาษีผ่านอีเมล appeared first on #beartai.

วันที่ 15 มีนาคม 2565 กรมศุลกากร แจ้งเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดีและเตือนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งสินค้า หลอกให้จ่ายภาษีศุลกากรผ่านทางอีเมล

กรณีส่งอีเมลเพื่อให้ชำระภาษีศุลกากร มิจฉาชีพจะส่งอีเมลมาให้ผู้รับบริการ โดยอ้างว่าส่งมาจากบริษัทขนส่งสินค้า แต่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากยังไม่ได้จ่ายภาษีศุลกากรพร้อมแนบลิงก์เพื่อให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

ทั้งนี้ การจ่ายภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทขนส่งต่าง ๆ จะต้องมีเอกสารที่ออกโดยกรมศุลกากรแนบมาด้วย หากการเรียกเก็บค่าภาษีศุลกากรครั้งใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัทฯ ให้แน่ใจก่อนการชำระเงิน

กรณีเพื่อนต่างชาติที่รู้จักผ่านทางออนไลน์ อ้างว่าส่งของมีค่ามาให้แต่ติดปัญหาศุลกากร โดยแอบอ้างว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่ามาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า จากนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า ทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยให้โอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีศุลกากร

ทั้งนี้ กรมศุลกากรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน

กรณีขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร โดยให้โอนเงินมัดจำหรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า กรมศุลกากรขอยืนยันว่าการจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากร โดยวิธีการที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการ และจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการเสนอขายทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น

การลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการของกรมศุลกากร

กรณีแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนให้จัดทำหนังสือจากกรมศุลกากร กรณีที่มีการแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดทำหนังสือ รายงาน วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งมีข้อความที่ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อ กรมศุลกากรขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว

หากประชาชนไม่แน่ใจ หรือเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนกรมศุลกากร 1164ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 20-5844-8เว็บไซต์ ccc.customs.go.thสำนักงานหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

The post กรมศุลกากรเตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้จ่ายภาษีผ่านอีเมล appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ม็อดเปลี่ยนตัวละครเป็นนีโอกับศัตรูเป็นสมิธจาก The Matrix ใน Sifu Previous post ม็อดเปลี่ยนตัวละครเป็นนีโอกับศัตรูเป็นสมิธจาก The Matrix ใน Sifu
Capcom ประกาศวันวางจำหน่าย Monster Hunter Rise: Sunbreak พร้อมข้อมูลใหม่ Next post Capcom ประกาศวันวางจำหน่าย Monster Hunter Rise: Sunbreak พร้อมข้อมูลใหม่
Social Multiculious Forum View Stats