An aerial view of Wongwian Yai Circle in Thonburi, Bangkok, with the equestrian statue of King Taksin the Great. 

Many thanks t… on 09/09/2022 at 12:07 pm  – ท่องเที่ยว

An aerial view of Wongwian Yai Circle in Thonburi, Bangkok, with the equestrian statue of King Taksin the Great. Many thanks t… on 09/09/2022 at 12:07 pm – ท่องเที่ยว

An aerial view of Wongwian Yai Circle in Thonburi, Bangkok, with the equestrian statue of King Taksin the Great.

Many thanks to IG : sombatphotograph for this beautiful image.

ภาพมุมสูงของย่านวงเวียนใหญ่ ที่ตั้งของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอบคุณภาพจาก IG : sombatphotograph

#AmazingThailand
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Credit : Amazing Thailand on Facebook : https://www.facebook.com/AmazingThailand

Tags : #ท่องเที่ยวไทย # ข่าวท่องเที่ยว #Travel

มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำ คือเว็บไซต์ www.thaitravelloc.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณสามารถ ค้นหาสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วทุกภาคของประเทศไทย และสามารถจองโรงแรมที่พักล่วงหน้า เพื่อการท่องเที่ยวของคุณได้อีกด้วย

Leave a Reply

🥬 When it comes to being “organic,” it refers to a way of life that begins with our perception and understanding of how our acti… on 10/09/2022 at 5:00 am  – ท่องเที่ยว Previous post 🥬 When it comes to being “organic,” it refers to a way of life that begins with our perception and understanding of how our acti… on 10/09/2022 at 5:00 am – ท่องเที่ยว
“แม่น้ำวัง” จ.ลำปาง
แม่น้ำสายสำคัญของลำปาง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จะไหลไปรวมกับแม่น้ำปิง จ.ตาก ก่อนไหลไปที่แม่น้ำเจ้าพระ… Next post “แม่น้ำวัง” จ.ลำปาง แม่น้ำสายสำคัญของลำปาง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ จะไหลไปรวมกับแม่น้ำปิง จ.ตาก ก่อนไหลไปที่แม่น้ำเจ้าพระ…
Social Multiculious Forum View Stats