“วัดป่าศรีคุณาราม” จ.อุดรธานี
ประดิษฐานพระมหาเจดีย์มงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) และพระธาตุพระอรหันตสาวก เป็นปูช…

“วัดป่าศรีคุณาราม” จ.อุดรธานี ประดิษฐานพระมหาเจดีย์มงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) และพระธาตุพระอรหันตสาวก เป็นปูช…

“วัดป่าศรีคุณาราม” จ.อุดรธานี
ประดิษฐานพระมหาเจดีย์มงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระจักษุธาตุ) และพระธาตุพระอรหันตสาวก เป็นปูชนียวัตถุที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศาสนา ควรค่าแก่การบูชา
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: So Jun
https://web.facebook.com/SoJunkk

เพจ: มะลำมะลอย by PRA
https://www.facebook.com/malummaloy2020/

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“ป่าต้นน้ำคลองวังหีบ” จ.นครศรีธรรมราช
อยู่ใน อ.ทุ่งสง ป่าและสายน้ำวังหีบ เหนือสุดของหุบเขาวังหีบคือ น้ำตกหนานปลิว ขนาบด้วยยอดเขา… Previous post “ป่าต้นน้ำคลองวังหีบ” จ.นครศรีธรรมราช อยู่ใน อ.ทุ่งสง ป่าและสายน้ำวังหีบ เหนือสุดของหุบเขาวังหีบคือ น้ำตกหนานปลิว ขนาบด้วยยอดเขา…
วัดไผ่ล้อม(ร้าง) จ.เพชรบุรี
วัดเก่าแก่ที่ปัจจุบันกลายเป็นวัดร้าง อุโบสถมีลักษณะพิเศษ คือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าประดิษฐานพระ… Next post วัดไผ่ล้อม(ร้าง) จ.เพชรบุรี วัดเก่าแก่ที่ปัจจุบันกลายเป็นวัดร้าง อุโบสถมีลักษณะพิเศษ คือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าประดิษฐานพระ…
Social Multiculious Forum View Stats