“วัดนิเวศธรรมประวัติ” จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวในประเทศไทย บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางปะอิน สร้างสมัยรัชกาลท…

“วัดนิเวศธรรมประวัติ” จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวในประเทศไทย บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางปะอิน สร้างสมัยรัชกาลท…

“วัดนิเวศธรรมประวัติ” จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวในประเทศไทย บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางปะอิน สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 ออกแบบสถาปัตยกรรมโกธิค แบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: แมนยู คับผม
https://web.facebook.com/profile.php?id=100077073737452

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“หลวงพ่อกวย” จ.ชัยนาท
ที่ วัดโฆสิตาราม กราบสรีระสังขาร “หลวงพ่อกวย ชุตินธโร” พระเกจิดังแห่งชัยนาท วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ได้รับค… Previous post “หลวงพ่อกวย” จ.ชัยนาท ที่ วัดโฆสิตาราม กราบสรีระสังขาร “หลวงพ่อกวย ชุตินธโร” พระเกจิดังแห่งชัยนาท วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ได้รับค…
Boris Johnson vows to name and shame petrol stations failing to pass on fuel duty cut Next post Boris Johnson vows to name and shame petrol stations failing to pass on fuel duty cut
Social Multiculious Forum View Stats