“พระมหาธาตุรัตนเจดีย์” จ.สมุทรสาคร
ที่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว มีพระมหาธาตุเจดีย์อันงดงาม ต้้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ภายใน…

“พระมหาธาตุรัตนเจดีย์” จ.สมุทรสาคร ที่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว มีพระมหาธาตุเจดีย์อันงดงาม ต้้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ภายใน…

“พระมหาธาตุรัตนเจดีย์” จ.สมุทรสาคร
ที่ วัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว มีพระมหาธาตุเจดีย์อันงดงาม ต้้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง และให้อาหารปลาหน้าวัด อิ่มบุญสุขใจ
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: Warinthron Nay Tuensri
https://web.facebook.com/warinthron.tuensri

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“พระนอน” วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ถ่ายทำละคร “บุพเพสันนิวาส” ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ภายในวิหารพระพุทไธศวรรย์ทรงส… Previous post “พระนอน” วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่ถ่ายทำละคร “บุพเพสันนิวาส” ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ภายในวิหารพระพุทไธศวรรย์ทรงส…
วิถีของพระยาวินัยสุนทร (วิม พลกุล) นายทหารผู้กล้าวิวาทะโต้เถียงร.6 – Thailand News – ประวัติศาสตร์ Next post วิถีของพระยาวินัยสุนทร (วิม พลกุล) นายทหารผู้กล้าวิวาทะโต้เถียงร.6 – Thailand News – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats