“วัดกันมาตุยาราม” กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ริมถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์ มีอุโบสถขนาดไม่ใหญ่มากแต่งดงาม ประตูหน้าต่างประดับมุกทุกบาน ประดิษ…

“วัดกันมาตุยาราม” กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ริมถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์ มีอุโบสถขนาดไม่ใหญ่มากแต่งดงาม ประตูหน้าต่างประดับมุกทุกบาน ประดิษ…

“วัดกันมาตุยาราม” กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่ริมถนนมังกร เขตสัมพันธวงศ์ มีอุโบสถขนาดไม่ใหญ่มากแต่งดงาม ประตูหน้าต่างประดับมุกทุกบาน ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระอริยกันต์มหามุนี” และพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 37 ปาง
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: ป้อม ธนะชัย
https://web.facebook.com/pom.thanachai.5

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“วัดตรีทศเทพ” กรุงเทพฯ
พระอารามหลวงมีพระอุโบสถที่งดงาม ออกแบบโดยทีมช่างจิตรกรรมฝาผนังของ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาต… Previous post “วัดตรีทศเทพ” กรุงเทพฯ พระอารามหลวงมีพระอุโบสถที่งดงาม ออกแบบโดยทีมช่างจิตรกรรมฝาผนังของ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาต…
ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ กรณีสวรรคตรัชกาลที่ 2 มุมมองแพทย์ ทรงแพ้พระโอสถหรือทรงถูกวางยา? – T – ประวัติศาสตร์ Next post ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ กรณีสวรรคตรัชกาลที่ 2 มุมมองแพทย์ ทรงแพ้พระโอสถหรือทรงถูกวางยา? – T – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats