“วัดพุทไธศวรรย์” จ.พระนครศรีอยุธยา
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นามว่า “พระพุทไธศวรรย์” อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารพระนอนซึ่งปัจจุบันเห…

“วัดพุทไธศวรรย์” จ.พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นามว่า “พระพุทไธศวรรย์” อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารพระนอนซึ่งปัจจุบันเห…

“วัดพุทไธศวรรย์” จ.พระนครศรีอยุธยา
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นามว่า “พระพุทไธศวรรย์” อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารพระนอนซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงเท่านั้น ที่น่าแปลก คือ เป็นปางปรินิพพานแบบลืมพระเนตร ซึ่งเป็นที่นิยมในพม่า
www.unseentourthailand.com

ภาพจากแฟนเพจ: Jeerawat Naronglerdchat
https://web.facebook.com/jeerawat.singto

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ท่องเที่ยวไทย #แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

Leave a Reply

“ท้าวเวสสุวรรณ” จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร ท้าวเวสสุวรรณสร้างจากการอธิษฐานของหลวงพ่อแม้น เพียง 3 วัน มีผู้มาป… Previous post “ท้าวเวสสุวรรณ” จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร ท้าวเวสสุวรรณสร้างจากการอธิษฐานของหลวงพ่อแม้น เพียง 3 วัน มีผู้มาป…
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลกทางวัฒนธรรม – Thailand News – ประวัติศาสตร์ Next post อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลกทางวัฒนธรรม – Thailand News – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats