ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่ง World Athletics Label Road Races รายการ Krabi Half Marathon 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา – ข่าวกีฬา

ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่ง World Athletics Label Road Races รายการ Krabi Half Marathon 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา – ข่าวกีฬา

ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่ง World Athletics Label Road Races รายการ Krabi Half Marathon 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ พร้อมด้วย นางสาวชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพ ร่วมปล่อยตัวการจัดการแข่งขันวิ่งระดับโลก ( World Athletics Label Road Races) รายการ Krabi Half Marathon 2022) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ณ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

สำนักพิมพ์วิทย์เริ่มใช้ AI ในการตรวจสอบการฉ้อโกงทางวิชาการ Previous post สำนักพิมพ์วิทย์เริ่มใช้ AI ในการตรวจสอบการฉ้อโกงทางวิชาการ
กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม mou ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา – ข่าวกีฬา Next post กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม mou ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats