สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือทำแบบแบบสอบถามข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ – ข่าวกีฬา

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือทำแบบแบบสอบถามข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ – ข่าวกีฬา

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือ ผู้จัดการแข่งขัน สมาคม สโมสร นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ทุกท่าน ทำแบบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินเกณฑ์รายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานรายได้ ปี พ.ศ. 2564 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น ข้อมูลของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด ซึ่งแบบสำรวจนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวชี้วัดของ สคร. ข้อ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้ http://128.199.74.104/sat-evaluation-form สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอความร่วมมือ ผู้จัดการแข่งขัน สมาคม สโมสร นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ทุกท่าน ทำแบบแบบสอบถามออนไลน์ข้อมูลรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินเกณฑ์รายได้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานรายได้ ปี พ.ศ. 2564 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น

ข้อมูลของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

ซึ่งแบบสำรวจนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวชี้วัดของ สคร. ข้อ 2.3 การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ

โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้
http://128.199.74.104/sat-evaluation-form

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

iOS 16 มีระบบเตือนหากเชื่อมต่อกับ AirPods ปลอม! Previous post iOS 16 มีระบบเตือนหากเชื่อมต่อกับ AirPods ปลอม!
Chelsea and Liverpool face more Champions League misery ahead of Salzburg and Ajax ties Next post Chelsea and Liverpool face more Champions League misery ahead of Salzburg and Ajax ties
Social Multiculious Forum View Stats