“SAT กับการพัฒนากีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG” – ข่าวกีฬา

“SAT กับการพัฒนากีฬาไทย ภายใต้นโยบาย BCG” – ข่าวกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนด นโยบายโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio – Circular – Green Economy: BCG Model) ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “การท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว” เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการ คือ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงไปสู่โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
“drydye” ยูนิฟอร์ม กกท. นวัตกรรมการย้อมผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองกับนโยบาย BCG Model ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถย้อมผ้าโดยไม่ใช้น้ำซักหยดในเชิงอุตสาหกรรม ทำให้สามารถลดการใช้น้ำไปอย่างน้อย 25 ลิตรต่อตัว ซึ่งทั้ง 4 องค์กรกีฬา รวมกันมากกว่า 5,000 ตัว ก็จะสามารถเปรียบเทียบได้กับน้ำสะอาดที่จะมีไว้ใช้บริโภคไปได้อีกมากกว่า 125,000 ลิตร แสดงให้เห็นการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะตอบโจทย์ความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเปิดโอกาสใหม่ๆ อีกหลายช่องทางในอนาคตต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

Robert Patrick เผยเคยแนะนำเพลงของ Nine Inch Nails ให้เป็นเพลงประกอบ Terminator 2 แต่ถูก Arnold ปฏิเสธ Previous post Robert Patrick เผยเคยแนะนำเพลงของ Nine Inch Nails ให้เป็นเพลงประกอบ Terminator 2 แต่ถูก Arnold ปฏิเสธ
หนุ่มไทยยู 20 ถึงบ้านเกิดหลังจบที่ 4 ศึกชิงแชมป์เอเชีย – ข่าวกีฬา Next post หนุ่มไทยยู 20 ถึงบ้านเกิดหลังจบที่ 4 ศึกชิงแชมป์เอเชีย – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats