พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 – ข่าวกีฬา

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 – ข่าวกีฬา

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 29 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลาง และคุณวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้การอบรมและการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 29 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลาง และคุณวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2020 และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้การอบรมและการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 สามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกและชำระค่าบำรุงสมาคมฯได้ที่ https://forms.gle/fKuVwLebJRyH7oSY9

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพรับประกาศนียบัตรได้ที่นี่ https://bit.ly/3u9j96U

Thailand PGA Q-School 2022
1 of 31ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

เจ้านายเล็กๆ “เล่นเป็นพระ” รัชกาลที่ 5 ก็ทรงเล่น ถือเป็นพระราชนิยม – Thailand News – ประวัติศาสตร์ Previous post เจ้านายเล็กๆ “เล่นเป็นพระ” รัชกาลที่ 5 ก็ทรงเล่น ถือเป็นพระราชนิยม – Thailand News – ประวัติศาสตร์
แบ่งสายศึกยุวชน เอสโคล่า 14 ปี รอบประเทศ พร้อมโปรแกรมวันแรก – ข่าวกีฬา Next post แบ่งสายศึกยุวชน เอสโคล่า 14 ปี รอบประเทศ พร้อมโปรแกรมวันแรก – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats