การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 – ข่าวกีฬา

การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 – ข่าวกีฬา

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รอบรวมกว่า 160 คน ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นในเรื่องการใช้ Yardage Book, กฎข้อ 1-20 นิยามศัพท์, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม มารยาท การประพฤติตนในสนาม และกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2565

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รอบรวมกว่า 160 คน ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นในเรื่องการใช้ Yardage Book, กฎข้อ 1-20 นิยามศัพท์, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม มารยาท การประพฤติตนในสนาม และกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2565

อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2565
1 of 12
ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

Bitcoin ลดลงสู่ 1.27 ล้านบาท Altcoin ส่วนใหญ่สีแดง Previous post Bitcoin ลดลงสู่ 1.27 ล้านบาท Altcoin ส่วนใหญ่สีแดง
วิล สมิธ จะกลับมาใน ‘I Am Legend 2’ : พร้อมเสริมด้วย ไมเคิล บี จอร์แดน Next post วิล สมิธ จะกลับมาใน ‘I Am Legend 2’ : พร้อมเสริมด้วย ไมเคิล บี จอร์แดน
Social Multiculious Forum View Stats