WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ Business Directory สำหรับค้นหาธุรกิจในหลายประเทศ

WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ Business Directory สำหรับค้นหาธุรกิจในหลายประเทศ

Meta บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้เพิ่มฟีเจอร์รายชื่อทางธุรกิจ (Business Directory) สำหรับผู้ใช้งาน WhatsApp ในบราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก โคลอมเบีย และสหราชอาณาจักร
The post WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ Business Directory สำหรับค้นหาธุรกิจในหลายประเทศ appeared first on #beartai.

Meta บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้เพิ่มฟีเจอร์รายชื่อทางธุรกิจ (Business Directory) สำหรับผู้ใช้งาน WhatsApp ในบราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก โคลอมเบีย และสหราชอาณาจักร

ฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำให้ผู้ใช้ WhatsApp สามารถค้นหาธุรกิจบนแอปที่แยกเป็นรายประเภท อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว และการธนาคาร ผู้ใช้งานสามารถค้นหาด้วยการใส่ชื่อธุรกิจลงไป ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ต้องมาคอยนั่งหาเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ

โดยสำหรับในบราซิล ผู้ใช้จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ค้นหาธุรกิจรายเล็กได้ด้วย ขณะเดียวกัน WhatsApp ยังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการจ่ายเงินแบบ Secure Payment ในแชตสำหรับบราซิลเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งก็ต้องรอการอนุมัติจากธนาคารกลางบราซิล และหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญรายอื่น ๆ

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา WhatsApp เพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดียให้ขยายระบบบริการทำธุรกรรมสำหรับผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้ใช้อยู่แล้วราว 400 ล้านคน

ที่มา TechRadar

The post WhatsApp เพิ่มฟีเจอร์ Business Directory สำหรับค้นหาธุรกิจในหลายประเทศ appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

‘Dangerously out-of-control cow’ hospitalised elderly man in Wales and caused train delays Previous post ‘Dangerously out-of-control cow’ hospitalised elderly man in Wales and caused train delays
Merseyside McDonald’s slammed as ‘warzone’ after reports of several violent incidents Next post Merseyside McDonald’s slammed as ‘warzone’ after reports of several violent incidents
Social Multiculious Forum View Stats