Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า AIS คือผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเป็นรางวัลที่ชนะเพียงผู้เดียวถึง 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 4 รางวัล เมื่อเทียบกับรายงานครั้งที่แล้วที่ได้รางวัลชนะเพียงผู้เดียว 11 รางวัลและรางวัลร่วมเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ AIS ยังได้รางวัลร่วมกับ TrueMove H ในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอีกด้วย ผู้ใช้ของเราในประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับความเร็วในการดาวน์โหลดของเครือข่าย AIS ทั้งในแบบโดยรวมและ 5G ควบคู่ไปกับด้านประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงที่ดีที่สุด โดยผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ยังคงรั้งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์วิดีโอ 5G และคุณภาพความเสถียรขั้นสูงแต่เพียงผู้เดียว
The post Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565 appeared first on #beartai.

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า AIS คือผู้ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด โดยเป็นรางวัลที่ชนะเพียงผู้เดียวถึง 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 4 รางวัล เมื่อเทียบกับรายงานครั้งที่แล้วที่ได้รางวัลชนะเพียงผู้เดียว 11 รางวัลและรางวัลร่วมเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ AIS ยังได้รางวัลร่วมกับ TrueMove H ในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลดอีกด้วย ผู้ใช้ของเราในประเทศไทยเพลิดเพลินไปกับความเร็วในการดาวน์โหลดของเครือข่าย AIS ทั้งในแบบโดยรวมและ 5G ควบคู่ไปกับด้านประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงที่ดีที่สุด โดยผู้ให้บริการเครือข่ายรายนี้ยังคงรั้งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์วิดีโอ 5G และคุณภาพความเสถียรขั้นสูงแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม TrueMove H ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 2 รางวัลเมื่อเทียบจากครั้งก่อน โดยมีรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G เพิ่มเข้ามาเป็นรางวัลผู้ชนะร่วมกับ AIS ที่เคยเป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในครั้งก่อน ทั้ง TrueMove H และ DTAC ต่างได้รับรางวัลเดี่ยวในครั้งนี้เพียงหนึ่งรางวัล ได้แก่รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอและรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักตามลำดับ เช่นเดียวกับในรายงานครั้งที่แล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายเป็นผู้ชนะร่วมกันในรางวัลด้านความพร้อมใช้งาน

สรุปข้อมูลสำคัญ

ไม่มีใครล้มแชมป์ด้านความเร็วของ AIS ได้

AIS คว้าแชมป์ทุกรายการในหมวดหมู่ด้านความเร็วทั้งแบบโดยรวมและ 5G ซึ่งยังคงรั้งแชมป์ในรางวัลที่ได้รับครั้งก่อนหน้าประกอบด้วย ด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G และประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ AIS ชนะรางวัลด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ไปด้วยความเร็ว 156.4 Mbps ซึ่งเร็วกว่า TrueMove H ถึง 55.8% นอกจากนี้ AIS และ TrueMove H มีสถิติเสมอกันในด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ส่งผลให้ทั้งสองเครือข่ายได้รับรางวัลด้านนี้ร่วมกันด้วยความเร็วที่ 8.2 Mbps

รางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอตกเป็นของ TrueMove H ขณะที่ AIS ยังเป็นผู้ครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G

ในครั้งนี้ TrueMove H คว้าชัยชนะไปครองได้เพียงรางวัลเดียวนั่นคือรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ ซึ่งชนะไปด้วยคะแนน 42.1 คะแนน มากกว่า DTAC ผู้เป็นอันดับสอง 1.1 คะแนน อย่างไรก็ตาม AIS ยังครองรางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองอย่างเหนียวแน่น โดยผู้ใช้งานเครือข่าย AIS และ TrueMove H ต่างเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์วิดีโอ 5G ในระดับดีมาก (65-75) ขณะที่ผู้ใช้งาน DTAC ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 5G อยู่ในระดับรองลงมาคือในระดับดี (55-65)

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปสื่อสารด้วยเสียง

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง ซึ่งได้รับรางวัลทั้งด้านประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G โดยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง และในสองรางวัลนี้ เป็นการเฉือนชนะ DTAC ด้วยคะแนนที่มากกว่าเพียง 2.3 และ 1.1 คะแนนตามลำดับ โดยทั้ง AIS และ DTAC ต่างได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกม 5G อยู่ในระดับดี (75-85) และ AIS ยังเป็นผู้ชนะรายเดียวที่ได้รับรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในภาพรวม

DTAC และ AIS ยังได้รับการยอมรับด้านความเสถียร

ในครั้งนี้ Opensignal พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ความเสถียรนี้ เนื่องจากทั้งสองเครือข่ายเดิมยังเป็นผู้ชนะเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในรายงานของ Opensignal ซึ่ง AIS ได้รับรางวัลคุณภาพความเสถียรขั้นสูงด้วยคะแนน 62.9% สูงกว่าในรายงานครั้งที่แล้ว 2% โดย DTAC ยังคงเป็นเจ้าของรางวัลด้านคุณภาพความเสถียรหลักด้วยคะแนน 87.1% ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% ส่งผลให้เป็นเครือข่ายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบนี้

ผู้ใช้งาน 5G ของ AIS และ TrueMove H เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

จากรายงานครั้งก่อน AIS เป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวในด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G อย่างไรก็ตาม ในหนนี้ TrueMove H นั้นกระโดดขึ้นแท่นผู้ชนะรับรางวัลไปทั้ง 2 หมวดหมู่และแบ่งรางวัลร่วมกับ AIS โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองคว้ารางวัลชนะร่วมกันในด้านความพร้อมใช้งาน 5G ด้วยคะแนน 22.6-23.2% นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมต่อบริการ 5G ต่าง ๆ มากกว่า 20% โดย DTAC ตามมาเป็นลำดับที่สาม ด้วยคะแนนตามหลังผู้ชนะอย่างน้อย 10%

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค:

AIS ครองรางวัลระดับภูมิภาคด้านประสบการณ์ในภาพรวมแต่เพียงผู้เดียวไปถึง 22 รางวัล และรับรางวัลร่วม 4 รางวัลจากทั้งหมด 35 รางวัลในเจ็ดภูมิภาคของประเทศไทย TrueMove H นั้นยังคงรักษารางวัลระดับภูมิภาคไว้ได้ 6 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 6 รางวัล โดยส่วนใหญ่เป็นรางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอ ในขณะที่ฝั่ง DTAC ได้รับรางวัลชนะรางวัลเดียวและได้รับรางวัลร่วมอีก 2 รางวัลในหมวดประสบการณ์วิดีโอทั้งหมด และ AIS กวาดรางวัลด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงในทุกภูมิภาค ผู้ใช้งานเครือข่าย AIS ของเราในเขตกรุงเทพมหานครได้รับประสบการณ์เกมและแอปพลิเคชันเสียงระดับดีเยี่ยมด้วยคะแนน 75.3 และ 80.1 คะแนนตามลำดับ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่เราเห็นว่า ประสบการณ์เกมโดยรวมอยู่ในระดับดี(75-85) และประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอยู่ในระดับดี (80-87)

The post Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2565 appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ข่าวลือ Shinji Mikami กลับร่วมงานกับ Capcom และ PlatinumGames รีเมกเกมใหม่ Previous post ข่าวลือ Shinji Mikami กลับร่วมงานกับ Capcom และ PlatinumGames รีเมกเกมใหม่
Tom and Jerry ได้รับการรีเมกใหม่ น่ารัก สดใส ความสไตล์ประเทศญี่ปุ่น Next post Tom and Jerry ได้รับการรีเมกใหม่ น่ารัก สดใส ความสไตล์ประเทศญี่ปุ่น
Social Multiculious Forum View Stats