Overwatch 2 เปิดตัวฮีโรใหม่ หัวหน้ากลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra”

Overwatch 2 เปิดตัวฮีโรใหม่ หัวหน้ากลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra”

Overwatch 2 เปิดตัวฮีโร่ใหม่ หัวหน้ากลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra”
The post Overwatch 2 เปิดตัวฮีโรใหม่ หัวหน้ากลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra” appeared first on #beartai.

Blizzard เปิดตัวฮีโรใหม่สาย Tank ผู้นำกลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra”

อนาคตของ Omnics ต้องดีขึ้น เดิมที Ramattra เป็นเครื่องจักรสงคราม เป็นเกราะป้องกันประชาชนเพื่อสร้างสันติภาพและความสงบสุข อุดมคติของเขาไม่ได้ห่างไกลจาก Zenyatta แม้แต่น้อย เรื่องราวของ Ramattra เต็มไปด้วยความทุกข์, ความบอบช้ำและมุมมองอันโหดร้ายของมนุษยชาติ

ความสามัคคีถูกแทนที่ด้วยความไม่ลงรอยกัน มุมมองของ Ramattra เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เขาจำเป็นต้องปกป้องเพื่อนในฐานะของผู้นำ Null Sector เขาได้รับการสนับสนุนอย่างไม่น่าเชื่อจากผู้คนมากมาย และตอนนี้เขาพร้อมที่จะนำปรัชญาของเขามาสู่ใบนี้แล้ว

Ramattra จะเข้ามาภายในเกมพร้อมกับ Season 2 เริ่ม 6 ธันวาคมนี้

Ramattra ถือว่าเป็นฮีโรคนที่ 4 ตั้งแต่ Overwatch 2 เปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้มี Sojourn, Junker Queen และ Kiriko

Overwatch 2 เปิดให้เล่นฟรีอย่างเป็นทางการแล้ว ผ่าน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch และ PC

อ้างอิง Overwatch

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

The post Overwatch 2 เปิดตัวฮีโรใหม่ หัวหน้ากลุ่ม Null Sector นาม “Ramattra” appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Hideo Kojima เผย ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ยอมขาย Kojima Productions แน่นอน Previous post Hideo Kojima เผย ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ยอมขาย Kojima Productions แน่นอน
ไม่ต้องรอนาน! ‘Scream 6’ จะเข้าฉายต้นปี 2023 Next post ไม่ต้องรอนาน! ‘Scream 6’ จะเข้าฉายต้นปี 2023
Social Multiculious Forum View Stats