Bone ShibaSwap (Bone) ถูกเพิ่มในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank

Bone ShibaSwap (Bone) ถูกเพิ่มในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank

31 สิงหาคม Bone ShibaSwap (Bone) โทเค็นสำหรับโหวตกำกับดูแลนโยบายในระบบนิเวศ Shiba Inu ถูกเพิ่มอยู่ในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank ซึ่งจับคู่ซื้อขายระหว่าง BONE/USDT ปัจจุบันราคา BONE อยู่ที่ 1.88 เหรียญสหรัฐฯ (70 บาท) เพิ่มขึ้น 96% ตั้งแต่ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม เนื่องจากถูกเพิ่มอยู่ในรายชื่อการซื้อขายของ BlueBit และต่อมาตามด้วย LBank
The post Bone ShibaSwap (Bone) ถูกเพิ่มในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank appeared first on #beartai.

31 สิงหาคม Bone ShibaSwap (Bone) โทเค็นสำหรับโหวตกำกับดูแลนโยบายในระบบนิเวศ Shiba Inu ถูกเพิ่มอยู่ในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank ซึ่งจับคู่ซื้อขายระหว่าง BONE/USDT ปัจจุบันราคา BONE อยู่ที่ 1.88 เหรียญสหรัฐฯ (70 บาท) เพิ่มขึ้น 96% ตั้งแต่ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม เนื่องจากถูกเพิ่มอยู่ในรายชื่อการซื้อขายของ BlueBit และต่อมาตามด้วย LBank

🌈 New #listing

⛵️ $BONE(Bone ShibaSwap) will be listed on LBank!@Shibtoken

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals.

👉 Details: https://t.co/h1Ic6rWgPP pic.twitter.com/ksNyLohQ4K

— LBank.info (@LBank_Exchange) August 31, 2022

Bone ShibaSwap (Bone) โทเค็นสำหรับโหวตกำกับดูแลนโยบาย (Governance token) ในระบบนิเวศ Shibaswap ซึ่งอนุญาตให้ชุมชนใช้ในการโหวตข้อเสนอในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย และถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด 250,000,000 โทเค็น โดยถูกออกแบบให้เข้ากับโทเค็น SHIB และ LEASH เพื่อสนับสนุนให้ ShibaSwap เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจ (Dex) อย่างเต็มตัว

ที่มา : lbank.site

The post Bone ShibaSwap (Bone) ถูกเพิ่มในรายชื่อการซื้อขายของแพลตฟอร์มเทรดคริปโท LBank appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Douglas Luiz to Arsenal setback as Aston Villa chief contends with tricky ‘sell-on clause’ Previous post Douglas Luiz to Arsenal setback as Aston Villa chief contends with tricky ‘sell-on clause’
กกท. เปิดตัวโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAT KM&IM Sharing Day ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม – ข่าวกีฬา Next post กกท. เปิดตัวโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAT KM&IM Sharing Day ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats