พาชมนวัตกรรมในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

พาชมนวัตกรรมในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022”

26 ส.ค. 65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน โดย รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีองค์กร หน่วยงาน และประชาชนเฝ้าติดตามชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 200 ผลงาน จาก 4 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม รถไฟไทยทำ รถไฟไทยทำ รถไฟโดยสารต้นแบบ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งรถไฟไทยทำผ่านการทดสอบมาตรฐานตามระดับสากล กำลังจะแล้วเสร็จ 1 ขบวน เตรียมส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้า (2566) ต้นทุนต่อขบวนประมาณ 40 ล้านบาท หากนำเข้าจะอยู่ที่ 40 ล้านบาทในมาตรฐานเดียวกัน และถ้าผลิตในจำนวนมากราคาจะยิ่งถูกลงกว่านี้ ทั้งนี้ โครงสร้างของรถไฟใช้วัตถุดิบการผลิตจากในประเทศถึง 40% ออกแบบให้แข็งแรงตามมาตรฐานยุโรป ด้วยนวัตกรรม Shell Element โครงสร้างหลักร่วมกับผนังเปลือกบาง
The post พาชมนวัตกรรมในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022” appeared first on #beartai.

26 ส.ค. 65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรม โครงงาน และผลงานวิจัยทางวิศวกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 มีผู้เข้าชมงานจำนวนราว 20,000 คน โดย รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ระบุว่า โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีองค์กร หน่วยงาน และประชาชนเฝ้าติดตามชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ มีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 200 ผลงาน จาก 4 กลุ่มนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ IoT กลุ่มนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มนวัตกรรมอาหารและเกษตรกรรม

รถไฟไทยทำ

รถไฟไทยทำ รถไฟโดยสารต้นแบบ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในโครงการ “ไทยเฟิร์ส” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ ซึ่งรถไฟไทยทำผ่านการทดสอบมาตรฐานตามระดับสากล กำลังจะแล้วเสร็จ 1 ขบวน เตรียมส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้า (2566) ต้นทุนต่อขบวนประมาณ 40 ล้านบาท หากนำเข้าจะอยู่ที่ 40 ล้านบาทในมาตรฐานเดียวกัน และถ้าผลิตในจำนวนมากราคาจะยิ่งถูกลงกว่านี้

ทั้งนี้ โครงสร้างของรถไฟใช้วัตถุดิบการผลิตจากในประเทศถึง 40% ออกแบบให้แข็งแรงตามมาตรฐานยุโรป ด้วยนวัตกรรม Shell Element โครงสร้างหลักร่วมกับผนังเปลือกบาง ทำให้มีความเบา นอกจากนี้ยังออกแบบให้เป็น Universal Design ผู้พิการสามารถใช้งานได้สะดวก มี 5G ในทุกขั้นตอน เชื่อมต่อ infotainment กับหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารได้

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Unicon

รถโดยสารที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทยทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมัน ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ใช้มอเตอร์ชนิด PMSM ขนาด 20 กิโลวัตต์ (20kW) และใช้แบตเตอรี่ Li-On ขนาด 96 โวลต์ (96 V) ที่มีความจุ 400 แอมแปร์-ชั่วโมง (400 Ah) โดยในการชาร์จ 1 ครั้งจาก 0 จนเต็มใช้เวลา 10 ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำว่า 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 คน

ล่าสุด สจล. ได้ผลิตรถโดยสารลักษณะนี้ออกมาแล้ว 4 คัน ใช้วิ่งรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้การออกแบบตัวรถได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถรางที่ใช้ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และชื่อรถยูนิคอน (UNICON) มาจากคำว่า University และ Connection

สามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว

รถสามล้อที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการเป็นหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 4 กิโลวัตต์ สามารถทำความเร็วในการขับขี่สูงสุดถึง 77 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบทางลาดขึ้น – ลง แบบใช้กระบอกโช้คน้ำมันแบบเกลียวไฟฟ้า ผู้พิการที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้น–ลงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มอก. สามารถนำไปจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย

ตู้จ่ายยาอัจฉริยะ

ตู้นี้สามารถลดขั้นตอนการจ่ายยาจากเดิมที่ต้องต่อคิวรับยาจากเคาน์เตอร์จำหน่ายยา เปลี่ยนเป็นการรับที่ตู้จำหน่ายยาแทน ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการอธิบายวิธีใช้ยา โดยผู้รับยาสามารถใช้แอปพลิเคชันแสกนซองยาเพื่อดูวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถใช้ร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกลได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดนวัตกรรมทั้งหมดได้ที่ http://online.anyflip.com/ppflf/ukqu/mobile/ 

การแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022 ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษา ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และศาสตร์หลายแขนง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ ตอกย้ำ ภาพลักษณ์ของสจล. ที่นอกจากจะเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมระดับโลก ยังเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ งานแสดงผลงาน K-Engineering World Tour & Workshop 2022  จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ หรือ https://www.facebook.com/kmitlofficial 

The post พาชมนวัตกรรมในงาน “K-Engineering World Tour & Workshop 2022” appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Arsenal may have another William Saliba already after Edu nailed transfer negotiations Previous post Arsenal may have another William Saliba already after Edu nailed transfer negotiations
ABeam Consulting เผย ‘จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ ในคอนโดกรุงเทพฯ ยังขาดแคลน และมีค่าใช้จ่ายที่สูง Next post ABeam Consulting เผย ‘จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ ในคอนโดกรุงเทพฯ ยังขาดแคลน และมีค่าใช้จ่ายที่สูง
Social Multiculious Forum View Stats