Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว

Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว

24 มิถุนายน เวลา 5.30 น. บิตคอยน์ (Bitcoin) ได้เพิ่มขึ้นสู่ 21,233 เหรียญสหรัฐฯ (754,833 บาท จาก Binance) เพิ่มขึ้นกว่า 3% ในช่วง 24 ชั่วโมง ซึ่งไต่ขึ้นต่อจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ 20,000 เหรียญสหรัฐฯ (710,000 บาท) หลังจากลดลงต่ำเมื่อ 22 มิถุนายน ลงมาถึง 19,950.34 เหรียญสหรัฐฯ (764,928 บาท) ซึ่งเป็นวันที่ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานนโยบายการเงินรายครึ่งปีและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่หลังจากนั้นก็ได้พยายามฮึดไต่ขึ้นมาเรื่อย ๆ
The post Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว appeared first on #beartai.

24 มิถุนายน เวลา 5.30 น. บิตคอยน์ (Bitcoin) ได้เพิ่มขึ้นสู่ 21,233 เหรียญสหรัฐฯ (754,833 บาท จาก Binance) เพิ่มขึ้นกว่า 3% ในช่วง 24 ชั่วโมง ซึ่งไต่ขึ้นต่อจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ 20,000 เหรียญสหรัฐฯ (710,000 บาท) หลังจากลดลงต่ำเมื่อ 22 มิถุนายน ลงมาถึง 19,950.34 เหรียญสหรัฐฯ (764,928 บาท) ซึ่งเป็นวันที่ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาเพื่อหารือเกี่ยวกับรายงานนโยบายการเงินรายครึ่งปีและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่หลังจากนั้นก็ได้พยายามฮึดไต่ขึ้นมาเรื่อย ๆ

อีทีเรียม (Ethereum) สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 2 เพิ่มขึ้น 6.84% อยู่ที่ 1,149.74 เหรียญสหรัฐฯ (40,842 บาท) ส่วน BNB เพิ่มขึ้น 4.71% อยู่ที่ 230.39 เหรียญสหรัฐฯ (8,184 บาท), XRP เพิ่มขึ้น 13.17% อยู่ที่ 0.3728 เหรียญสหรัฐฯ (13.24 บาท), ADA เพิ่มขึ้น 5.54% อยู่ที่ 0.4958 เหรียญสหรัฐฯ (17.61 บาท), SOL เพิ่มขึ้น 8.18% อยู่ที่ 38.11 เหรียญสหรัฐฯ (1,353 บาท) และ DOT เพิ่มขึ้น 3.15% อยู่ที่ 7.8166 เหรียญสหรัฐฯ (277 บาท)

ส่วนเหรียญ Altcoin อื่น ๆ ส่วนใหญ่ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้แก่ DOGE เพิ่มขึ้น 3.93%, SHIB เพิ่มขึ้น 4.33%, TRX เพิ่มขึ้น 0.3%, AVAX เพิ่มขึ้น 9.33%, MATIC เพิ่มขึ้น 22.45% และ LTC เพิ่มขึ้น 3.82% ส่วน LEO แรงตกยังไต่ไม่ขึ้นลดลง 0.67%

ที่มา : binance และ quantifycrypto

The post Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

แรกมี “เสาไฟส่องสว่าง” จากโคมตะเกียงน้ำมันก๊าดถึงโคมไฟฟ้า บนถนนสมัยรัชกาลที่ 5 – ประวัติศาสตร์ Previous post แรกมี “เสาไฟส่องสว่าง” จากโคมตะเกียงน้ำมันก๊าดถึงโคมไฟฟ้า บนถนนสมัยรัชกาลที่ 5 – ประวัติศาสตร์
การศึกษา Future Shopper พบว่าการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด คือสิ่งชี้ชะตาการเติบโตของธุรกิจในอนาคต Next post การศึกษา Future Shopper พบว่าการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด คือสิ่งชี้ชะตาการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
Social Multiculious Forum View Stats