Embracer Group ยืนยันว่าการเข้าซื้อหุ้นของซาอุดีอาระเบียจะไม่มีผลต่อการบริหารงาน

Embracer Group ยืนยันว่าการเข้าซื้อหุ้นของซาอุดีอาระเบียจะไม่มีผลต่อการบริหารงาน

Embracer Group ชี้แจงต่อกรณีที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงทุนในบริษัทเป็นจำนวนเงิินมหาศาลว่าจะไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
The post Embracer Group ยืนยันว่าการเข้าซื้อหุ้นของซาอุดีอาระเบียจะไม่มีผลต่อการบริหารงาน appeared first on #beartai.

Embracer Group บริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกม ชี้แจงต่อกรณีที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียลงทุนในบริษัทเป็นจำนวนเงิินมหาศาลว่าจะไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

“ผมอยากพูดให้ชัดเจนตรงนี้ว่า Embracer จะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผมและทีมบริหารทั่วทั้งกลุ่มบริษัท” ลาร์ส วิงจ์ฟอร์ส (Lars Wingefors) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Embracer Group ระบุ

วิงจ์ฟอร์สย้ำว่า Savvy Gaming Groups ซึ่งเป็นของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียถือสิทธิในการออกคะแนนเสียงในการการประชุมคณะกรรมการบริหารเพียงกว่าร้อยละ 5 และถือหุ้นเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น

พร้อมยืนยันว่าทาง SGG เข้ามาลงทุนกับทางบริษัทเพราะสนับสนุนในแนวทางการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้หวังจะเข้าควบคุมบริษัท

วิงจ์ฟอร์สยังได้กล่าวต่อไปว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทจะไม่เปลี่ยนไปจากก่อนหน้าที่ทางซาอุดีอาระเบียจะเข้ามาลงทุน และจะยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

ที่มา Niche Gamer

The post Embracer Group ยืนยันว่าการเข้าซื้อหุ้นของซาอุดีอาระเบียจะไม่มีผลต่อการบริหารงาน appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

บริษัทสหรัฐฯ เสนอ! ทดลองปล่อยแมลงสาบสาบ 100 ตัวในบ้านแลกเงิน 2,000 เหรียญ (70,000 บาท)! Previous post บริษัทสหรัฐฯ เสนอ! ทดลองปล่อยแมลงสาบสาบ 100 ตัวในบ้านแลกเงิน 2,000 เหรียญ (70,000 บาท)!
Pensioner lets rip at Rishi for failing her – and even provides four ways to fix crisis Next post Pensioner lets rip at Rishi for failing her – and even provides four ways to fix crisis
Social Multiculious Forum View Stats