Bitcoin ลงต่อสู่ 980,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่เป็นสีแดง

Bitcoin ลงต่อสู่ 980,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่เป็นสีแดง

11 มิถุนายน ในเวลาช่วงค่ำ บิตคอยน์ (Bitcoin) ได้ลดลงสู่ 28,348.78 เหรียญสหรัฐฯ (984,071 บาท จาก Binance) ลดลงประมาณ 2.2 % หลังจากเมื่อวานนี้ได้มุดลงมาต่ำกว่าระดับ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ (1,023,300 บาท) อยู่ที่ 29,222.67 เหรียญสหรัฐฯ (1,015,560 บาท) เนื่องจากข่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น 8.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและสูงสุดในรอบ 40 ปี จึงมีความกังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.75% หรือมากกว่า 0.5% และจนถึงวันนี้ความกลัวยังคงครอบงำตลาดต่อไป
The post Bitcoin ลงต่อสู่ 980,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่เป็นสีแดง appeared first on #beartai.

11 มิถุนายน ในเวลาช่วงค่ำ บิตคอยน์ (Bitcoin) ได้ลดลงสู่ 28,348.78 เหรียญสหรัฐฯ (984,071 บาท จาก Binance) ลดลงประมาณ 2.2 % หลังจากเมื่อวานนี้ได้มุดลงมาต่ำกว่าระดับ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ (1,023,300 บาท) อยู่ที่ 29,222.67 เหรียญสหรัฐฯ (1,015,560 บาท) เนื่องจากข่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็น 8.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและสูงสุดในรอบ 40 ปี จึงมีความกังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.75% หรือมากกว่า 0.5% และจนถึงวันนี้ความกลัวยังคงครอบงำตลาดต่อไป

อีทีเรียม (Ethereum) สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 2 ลดลง 8.98% อยู่ที่ 1,570.85 เหรียญสหรัฐฯ (54,528), BNB ลดลง 4.75% อยู่ที่ 277.11 เหรียญสหรัฐฯ (9,619 บาท), ADA ลดลง 1.61% อยู่ที่ 0.5747 เหรียญสหรัฐฯ (19.95 บาท), XRP ลดลง 3.96% อยู่ที่ 0.3735 เหรียญสหรัฐฯ (12.97 บาท), SOL ลดลง 7% อยู่ที่ 35.19 เหรียญสหรัฐฯ (1,221 บาท) และ DOGE ลดลง 6.23% อยู่ที่ 0.0718 เหรียญสหรัฐฯ (2.49 บาท)

ส่วนเหรียญ Altcoin อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นสีแดง ได้แก่ DOT ลดลง 4.58%, TRX ลดลง 3.56%, AVAX ลดลง 7.27%, SHIB ลดลง 5.33%, CRO ลดลง 6.8% และ MATIC ลดลง 7.33%

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เหรียญส่วนใหญ่เป็นสีแดง แต่ก็มี LEO ที่สวนตลาดเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.77% อยู่ที่ 5.5006 เหรียญสหรัฐฯ (190.94 บาท)

ที่มา : Binance และ quantifycrypto

The post Bitcoin ลงต่อสู่ 980,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่เป็นสีแดง appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

First Rwanda refugee flight cleared for take-off with High Court backing Previous post First Rwanda refugee flight cleared for take-off with High Court backing
นักตบยุวชนชายยู 18 เข้าทดสอบทักษะหลังผ่านคัดเลือกรอบแรก – ข่าวกีฬา Next post นักตบยุวชนชายยู 18 เข้าทดสอบทักษะหลังผ่านคัดเลือกรอบแรก – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats