ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยไทยค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์”

ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยไทยค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์”

ค้นพบจิ้งจกหินวงจันทร์ ขณะทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลานบริเวณเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี โดยได้พบจิ้งจกหินไม่มีเล็บบนนิ้วที่ 1 ซึ่งต่างจากจิ้งจกทั่ว ๆ ไป
The post ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยไทยค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์” appeared first on #beartai.

ทีมวิจัยที่ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลานบริเวณเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ดร.วรวิทู มีสุข อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมด้วย นายมนตรี สุมณฑา นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง, นางสาวณัฐสุดา ดรบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกีรติ กันยา หัวหน้าฝ่ายบำรุงสวนสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา

ค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์” (Gehyra wongchan Pauwels, Meesook, Kunya, Donbundit & Sumontha, 2022) ขณะทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลานบริเวณเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี โดยได้พบจิ้งจกหินไม่มีเล็บบนนิ้วที่ 1 ซึ่งต่างจากจิ้งจกทั่ว ๆ ไป ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ลายโค้งสีเข้มคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว ในเบื้องต้นไม่สามารถระบุชนิดได้ จึงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบร่วมกับ นายโอลิเวียร์ เอส. จี. เพาเวลส์ (Mr. Olivier S.G. Pauwels) ภัณฑารักษ์ สถาบันธรรมชาติวิทยาแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งพบว่าเป็นจิ้งจกหินที่ยังไม่เคยมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน จากการที่ทีมวิจัยพบจิ้งจกหินชนิดนี้ที่เขาวงพระจันทร์ และถ้ำเขาจันทร์ จึงเป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ ‘wongchan’ และชื่อไทย “วงจันทร์”

“จิ้งจกหินวงจันทร์” (Gehyra wongchan Pauwels, Meesook, Kunya, Donbundit & Sumontha, 2022)

จากการสำรวจพื้นที่เขาหินปูน พบว่าเป็นระบบนิเวศที่แยกขาดจากระบบนิเวศอื่น สิ่งมีชีวิตบริเวณนี้หลายชนิดมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัย ไม่สามารถปรับตัวไปอยู่ในระบบนิเวศอื่นได้ หากถิ่นอาศัยถูกทำลาย จะนำไปสู่การสูญพันธุ์

ทั้งนี้ รายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทย เป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่แห่งนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาระบบนิเวศเขาหินปูนในบริเวณนี้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางทรัพยากร เป็นการรักษาโอกาสที่จะมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

The post ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยไทยค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์” appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Tesla อาจทำธุรกิจเหมืองลิเทียมเอง แก้ปัญหาต้นทุนแบตเตอรี่แพง Previous post Tesla อาจทำธุรกิจเหมืองลิเทียมเอง แก้ปัญหาต้นทุนแบตเตอรี่แพง
ลือ! สมาร์ตโฟนพับจอได้รุ่นแรกของ OnePlus จะรีแบรนด์จาก OPPO Find N Next post ลือ! สมาร์ตโฟนพับจอได้รุ่นแรกของ OnePlus จะรีแบรนด์จาก OPPO Find N
Social Multiculious Forum View Stats