‘อีทราน’ จับมือ ‘บ๊อช’ พัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์ไซค์อีวี

‘อีทราน’ จับมือ ‘บ๊อช’ พัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์ไซค์อีวี

อีทราน ไทยแลนด์ (ETRAN) สตาร์ตอัปสายยานยนต์ ร่วมลงนาม MOU กับ Bosch (บ๊อช) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมัน ใช้มอเตอร์บ๊อชเป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีทรานทุกรุ่น เริ่มติดตั้งรุ่นแรกในรุ่นสำหรับขนส่งสาธารณะ มุ่งสู่เป้าหมายช่วยลดคาร์บอนจำนวน 110,000 ตัน ในประเทศไทยภายในปี 2565 นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการแนะนำ อีทราน ไมรา (ETRAN MYRA) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มไรเดอร์เดลิเวอรี ล่าสุด ต่อยอดธุรกิจในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีทรานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บ๊อช ผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสัญชาติเยอรมัน ในความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีระบบส่งกำลังไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลกของบ๊อชมาใช้ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอีทรานทุกรุ่น โดยได้เริ่มติดตั้งในอีทรานสำหรับขนส่งสาธารณะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ของอีทรานที่จะผลิตในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ เมื่อต้องขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศในอนาคต นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้มีมาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดรถไฟฟ้าในประเทศ ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมรถไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับวิกฤตพลังงงานเชื้อเพลิงทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการ ทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมใจหันมาให้ความสำคัญกับนโยบาย Net Zero อย่างจริงจัง ทำให้ภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชนหันมาให้ความสนใจการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น คาดว่าภายในปี 2568 จำนวนรถไฟฟ้าในประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,055,000 คัน โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถึง 622,000 คัน และคาดว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงปีละ 10% “อีทรานยังคงมุ่งมั่นมองหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอีทราน ด้วยการเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับอีทราน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนในประเทศ เป็นกำลังสำคัญผลักดันโลกไปในทิศทางที่ดีกว่า – Drive The Better
The post ‘อีทราน’ จับมือ ‘บ๊อช’ พัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์ไซค์อีวี appeared first on #beartai.

อีทราน ไทยแลนด์ (ETRAN) สตาร์ตอัปสายยานยนต์ ร่วมลงนาม MOU กับ Bosch (บ๊อช) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสัญชาติเยอรมัน ใช้มอเตอร์บ๊อชเป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีทรานทุกรุ่น เริ่มติดตั้งรุ่นแรกในรุ่นสำหรับขนส่งสาธารณะ มุ่งสู่เป้าหมายช่วยลดคาร์บอนจำนวน 110,000 ตัน ในประเทศไทยภายในปี 2565

นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการแนะนำ อีทราน ไมรา (ETRAN MYRA) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มไรเดอร์เดลิเวอรี

ETRAN MYRA

ล่าสุด ต่อยอดธุรกิจในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีทรานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บ๊อช ผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสัญชาติเยอรมัน ในความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีระบบส่งกำลังไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลกของบ๊อชมาใช้ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอีทรานทุกรุ่น โดยได้เริ่มติดตั้งในอีทรานสำหรับขนส่งสาธารณะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ของอีทรานที่จะผลิตในอนาคต

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ เมื่อต้องขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศในอนาคต นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้มีมาตรฐานระดับโลก

ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดรถไฟฟ้าในประเทศ ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมรถไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับวิกฤตพลังงงานเชื้อเพลิงทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการ ทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมใจหันมาให้ความสำคัญกับนโยบาย Net Zero อย่างจริงจัง ทำให้ภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชนหันมาให้ความสนใจการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น คาดว่าภายในปี 2568 จำนวนรถไฟฟ้าในประเทศจะเติบโตเพิ่มขึ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,055,000 คัน โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถึง 622,000 คัน และคาดว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงปีละ 10%

“อีทรานยังคงมุ่งมั่นมองหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอีทราน ด้วยการเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับอีทราน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสำคัญในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนในประเทศ เป็นกำลังสำคัญผลักดันโลกไปในทิศทางที่ดีกว่า – Drive The Better World โดยมีเป้าหมายช่วยลดคาร์บอนจำนวน 110,000 ตัน ในประเทศไทยภายในปี 2565” นายสรณัญช์กล่าว

นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์สาธารณะมากกว่า 180,000 คัน วิ่งบนถนนสายเดียวกันทุกวัน โดยข้อมูลจาก State of Global Air เมื่อปีที่ผ่านมารายงานว่า กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรประมาณ 32,000 คน การมีแนวทางการสัญจรในเมืองที่เป็นระบบ รวมถึงโซลูชันการคมนาคมทางเลือก พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ ด้วยระบบส่งกำลังไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับมาตรฐานโลกที่มีประสิทธิภาพ ปราดเปรียว และยืดหยุ่นสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ จะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการผู้ใช้รถที่มองหารถจักรยานยนต์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการขนส่งและการสัญจร

นายอังเดร เดอ ยอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจบ๊อช เทคโนโลยียานยนต์สองล้อและพาวเวอร์สปอร์ตประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “บ๊อชเชื่อว่าการสัญจรในเมืองในอนาตคจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมทั้งการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศของการสัญจร”

เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัญจรในเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอีทรานกับบ๊อชในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหามลพิษสำหรับประเทศไทย เนื่องจากการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการขนส่งแห่งอนาคตเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

นายโจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการบ๊อชประเทศไทยและประเทศลาว กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและพร้อมที่จะพัฒนาสู่ความยั่งยืน การประสานความร่วมมือกับอีทราน ช่วยตอกย้ำบทบาทของบ๊อชในฐานะผู้นำทางเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก”

The post ‘อีทราน’ จับมือ ‘บ๊อช’ พัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าให้มอเตอร์ไซค์อีวี appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ปู่นินอัปเดตเฟิร์มแวร์ Nintendo Switch เพิ่มการแจ้งเตือนคะแนน Previous post ปู่นินอัปเดตเฟิร์มแวร์ Nintendo Switch เพิ่มการแจ้งเตือนคะแนน
ตัวละครหนังเหนียวตายยากในโลกอนิเมะที่ทุกคนยอมรับ Next post ตัวละครหนังเหนียวตายยากในโลกอนิเมะที่ทุกคนยอมรับ
Social Multiculious Forum View Stats