เคาะงบ 6,200 ล้านบาท ตั้ง ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’

เคาะงบ 6,200 ล้านบาท ตั้ง ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ และให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องมาจากการควบรวมกิจการและได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รวมวงเงิน 6,216 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ วงเงิน 6,216 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย ค่าเช่าใช้ระบบเพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ค่าเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 3,852 ล้านบาท ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จำนวน 3,000 TB จำนวน 5,775 ล้านบาท ค่าบริการการบริหารจัดการ Log และ Managed Security Service จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM  รวม 1,350 ล้านบาท ค่าบริการสิทธิของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database
The post เคาะงบ 6,200 ล้านบาท ตั้ง ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ appeared first on #beartai.

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ และให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื่องมาจากการควบรวมกิจการและได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รวมวงเงิน 6,216 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ วงเงิน 6,216 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย

ค่าเช่าใช้ระบบเพื่อให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐค่าเช่าใช้บริการระบบคลาวด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM รวม 3,852 ล้านบาทค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม จำนวน 3,000 TB จำนวน 5,775 ล้านบาทค่าบริการการบริหารจัดการ Log และ Managed Security Service จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 VM  รวม 1,350 ล้านบาทค่าบริการสิทธิของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database License) รวม 229 ล้านบาทค่าบริการ Cloud Marketplace รวม 150 ล้านบาทค่าบริการระบบศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย และ Call Center 24 ชั่วโมง 7 วัน รวม 57 ล้านบาท

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเมินว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ในส่วนของค่าเช่าคลาวด์ได้ 4,116 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.22 และส่งเสริมระบบสารสนเทศของประเทศให้มั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคง ปลอดภัย และตั้งอยู่ภายในประเทศ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

The post เคาะงบ 6,200 ล้านบาท ตั้ง ‘คลาวด์กลางภาครัฐ’ เปลี่ยนผ่านสู่ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ค่ายรถยนต์จีนเริ่มทดสอบยานยนต์ ‘พลังงานเมทานอล’ ในเดนมาร์ก Previous post ค่ายรถยนต์จีนเริ่มทดสอบยานยนต์ ‘พลังงานเมทานอล’ ในเดนมาร์ก
“ผิดล้างผิด ไม่เท่ากับถูก” บทเรียนจากเหตุการณ์ วิล สมิธ ตบหน้า คริส ร็อก Next post “ผิดล้างผิด ไม่เท่ากับถูก” บทเรียนจากเหตุการณ์ วิล สมิธ ตบหน้า คริส ร็อก
Social Multiculious Forum View Stats