รัสเซียหารือ ‘จีน-อินเดีย-อิหร่าน-ตุรกี’ หาสินค้าทดแทนมาตรการคว่ำบาตร

รัสเซียหารือ ‘จีน-อินเดีย-อิหร่าน-ตุรกี’ หาสินค้าทดแทนมาตรการคว่ำบาตร

สภาศูนย์การค้าแห่งรัสเซีย (The Russian Council of Shopping Centres : RCSC) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของศูนย์การค้าและผู้ค้าปลีกรัสเซียกล่าวว่า กำลังเจรจากับตัวแทนทั้ง 4 ประเทศ คือ จีน อินเดีย อิหร่าน และตุรกี เพื่อหาสินค้ามาทดแทนสินค้าของแบรนด์ตะวันตกที่หายไปจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ร้านค้าและแบรนด์ตะวันตกมากกว่า 10 แบรนด์ ประกาศปิดร้านชั่วคราวและทยอยปิดกิจการในรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. หลังรัสเซียบุกโจมตียูเครน ซึ่งการถอนตัวของแบรนด์ตะวันตกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่นานาชาติโถมใส่รัสเซีย เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงคราม มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจส่งผลให้สินค้าทยอยขาดแคลนในรัสเซีย เช่น ยาและน้ำตาล ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นไปอีก เช่น ค่าขนส่งสินค้า ในระหว่างการประชุมของสภาศูนย์การค้าแห่งรัสเซียที่มีผู้ค้าเข้าร่วมกว่า 100 คน ได้มีการหารือเรื่องความท้าทายในการจัดหาสินค้าทดแทนจาก 4 ประเทศดังกล่าว ที่ควรต้องมีคุณภาพเทียบเท่าในราคาเดิม ที่มา : Reuters
The post รัสเซียหารือ ‘จีน-อินเดีย-อิหร่าน-ตุรกี’ หาสินค้าทดแทนมาตรการคว่ำบาตร appeared first on #beartai.

สภาศูนย์การค้าแห่งรัสเซีย (The Russian Council of Shopping Centres : RCSC) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของศูนย์การค้าและผู้ค้าปลีกรัสเซียกล่าวว่า กำลังเจรจากับตัวแทนทั้ง 4 ประเทศ คือ จีน อินเดีย อิหร่าน และตุรกี เพื่อหาสินค้ามาทดแทนสินค้าของแบรนด์ตะวันตกที่หายไปจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

ร้านค้าและแบรนด์ตะวันตกมากกว่า 10 แบรนด์ ประกาศปิดร้านชั่วคราวและทยอยปิดกิจการในรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. หลังรัสเซียบุกโจมตียูเครน ซึ่งการถอนตัวของแบรนด์ตะวันตกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่นานาชาติโถมใส่รัสเซีย เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงคราม

มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจส่งผลให้สินค้าทยอยขาดแคลนในรัสเซีย เช่น ยาและน้ำตาล ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นไปอีก เช่น ค่าขนส่งสินค้า

ในระหว่างการประชุมของสภาศูนย์การค้าแห่งรัสเซียที่มีผู้ค้าเข้าร่วมกว่า 100 คน ได้มีการหารือเรื่องความท้าทายในการจัดหาสินค้าทดแทนจาก 4 ประเทศดังกล่าว ที่ควรต้องมีคุณภาพเทียบเท่าในราคาเดิม

ที่มา : Reuters

The post รัสเซียหารือ ‘จีน-อินเดีย-อิหร่าน-ตุรกี’ หาสินค้าทดแทนมาตรการคว่ำบาตร appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ผู้บริหาร Kickstarter ลาออก Previous post ผู้บริหาร Kickstarter ลาออก
ร.๕ ทรงเคยโปรยทานหรือไม่? – Thailand News – ประวัติศาสตร์ Next post ร.๕ ทรงเคยโปรยทานหรือไม่? – Thailand News – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats