Hogwarts Legacy จะมีคนจากตระกูล Weasley อยู่ภายในเกมด้วย

Hogwarts Legacy จะมีคนจากตระกูล Weasley อยู่ภายในเกมด้วย

Hogwarts Legacy เกมใหม่จากจักรวาล Wizarding World เรื่องราว 100 ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ใน Harry Potter เกมนี้ได้ Avalanche Software มาพัฒนาเกม ล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจและมีการบอกใบ้ว่าภายในเกม ผู้เล่นอาจจะได้เจอกับตระกูลที่มีชื่อเสียงจาก Harry Potter ด้วย ภายในเกมผู้จะได้เจอกับคนของตระกูล Weasley ที่แฟน Harry Potter คุ้นเคยกันดีใน Hogwarts Legacy แชนด์เลอร์ วูด (Chandler Wood) ผู้ดูแลชุมชนของ Avalanche Software เผยข้อมูลผ่าน PlayStation Blog พร้อมกับมีการยืนยันสิ่งที่น่าสนใจภายในเกม ผู้เล่นจะได้เจอพวกเขาผ่านการผจญภัย “ที่นั่นจะได้พบกับใบหน้าที่เป็นมิตที่พร้อมมอบความช่วยเหลือหรือยินดีต้อนรับ คุณอาจเจอชื่อที่คุ้นเคย เช่น Weasley หรืออื่นๆ อีก” ไม่แปลกใจที่ผู้เล่นจะได้พบกับคนของตระกูล Weasley ภายในเกม แต่ตัวละครเหล่านี้อาจไม่คุ้นชื่อมากนัก อย่างน้อยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงตระกูลนี้ พวกเขาอาจจะเป็นต้นตระกูลและเสียชีวิตไปก่อนที่ Ron จะมาเข้าเรียนใน Hogwarts ส่วนใหญ่คนตระกูล Weasley จะอยู่บ้าน Gryffindors ดังนั้นผู้เล่นอาจจะต้องคำนึงส่วนนี้ด้วยในตอนที่ต้องเลือกบ้าน ถ้าอยากจะเจอพวกเขา ยังไม่รู้ว่าภายในเกมจะเจอตระกูลอะไรอีกบ้าง แต่อย่างน้อยในตัวอย่างยังได้พบกับ Nick ผีหัวขาดก็ยังมาปรากฎภายในเกมด้วย Hogwarts Legacy จะวางจำหน่ายช่วงปลายปี ค.ศ. 2022 ให้กับ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
The post Hogwarts Legacy จะมีคนจากตระกูล Weasley อยู่ภายในเกมด้วย appeared first on #beartai.

Hogwarts Legacy เกมใหม่จากจักรวาล Wizarding World เรื่องราว 100 ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ใน Harry Potter เกมนี้ได้ Avalanche Software มาพัฒนาเกม ล่าสุดมีข้อมูลที่น่าสนใจและมีการบอกใบ้ว่าภายในเกม ผู้เล่นอาจจะได้เจอกับตระกูลที่มีชื่อเสียงจาก Harry Potter ด้วย

ภายในเกมผู้จะได้เจอกับคนของตระกูล Weasley ที่แฟน Harry Potter คุ้นเคยกันดีใน Hogwarts Legacy แชนด์เลอร์ วูด (Chandler Wood) ผู้ดูแลชุมชนของ Avalanche Software เผยข้อมูลผ่าน PlayStation Blog พร้อมกับมีการยืนยันสิ่งที่น่าสนใจภายในเกม ผู้เล่นจะได้เจอพวกเขาผ่านการผจญภัย

“ที่นั่นจะได้พบกับใบหน้าที่เป็นมิตที่พร้อมมอบความช่วยเหลือหรือยินดีต้อนรับ คุณอาจเจอชื่อที่คุ้นเคย เช่น Weasley หรืออื่นๆ อีก”

รูปจาก www.wizardingworld.com

ไม่แปลกใจที่ผู้เล่นจะได้พบกับคนของตระกูล Weasley ภายในเกม แต่ตัวละครเหล่านี้อาจไม่คุ้นชื่อมากนัก อย่างน้อยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมถึงตระกูลนี้ พวกเขาอาจจะเป็นต้นตระกูลและเสียชีวิตไปก่อนที่ Ron จะมาเข้าเรียนใน Hogwarts ส่วนใหญ่คนตระกูล Weasley จะอยู่บ้าน Gryffindors ดังนั้นผู้เล่นอาจจะต้องคำนึงส่วนนี้ด้วยในตอนที่ต้องเลือกบ้าน ถ้าอยากจะเจอพวกเขา

ยังไม่รู้ว่าภายในเกมจะเจอตระกูลอะไรอีกบ้าง แต่อย่างน้อยในตัวอย่างยังได้พบกับ Nick ผีหัวขาดก็ยังมาปรากฎภายในเกมด้วย

Hogwarts Legacy จะวางจำหน่ายช่วงปลายปี ค.ศ. 2022 ให้กับ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC

อ้างอิง

The post Hogwarts Legacy จะมีคนจากตระกูล Weasley อยู่ภายในเกมด้วย appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

“ดงตาล” สามโคก จ.ปทุมธานี
ที่เที่ยวชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางดงตาล ใกล้กรุงเทพฯ มีต้นตาลปลูกเรียงรายโดดเด่นกลางทุ่งนา พร้อมบรรยากาศย… Previous post “ดงตาล” สามโคก จ.ปทุมธานี ที่เที่ยวชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางดงตาล ใกล้กรุงเทพฯ มีต้นตาลปลูกเรียงรายโดดเด่นกลางทุ่งนา พร้อมบรรยากาศย…
แอป Media Player ใน Windows 11 Insider build 22579 รองรับการเล่น “ซีดีเพลง” Next post แอป Media Player ใน Windows 11 Insider build 22579 รองรับการเล่น “ซีดีเพลง”
Social Multiculious Forum View Stats