Final Fantasy VII: The First Soldier เตรียมเพิ่มสกินตัวละครจาก Crisis Core

Final Fantasy VII: The First Soldier เตรียมเพิ่มสกินตัวละครจาก Crisis Core

ค่ายเกม Square Enix ได้ประกาศว่าจะเพิ่มสกินตัวละครทีฟา ล็อกฮาร์ท (Tifa Lockhart) และแซ็ก แฟร์ (Zack Fair) จากเกม Crisis Core: Final Fantasy VII เข้ามาในเกม Final Fantasy VII: The First Soldier ในวันที่ 17 มีนาคม 2022 นอกจากนี้ยังเพิ่มสกินอาวุธ, แบนเนอร์ และมีการปรับสมดุลครั้งที่ 1 รวมถึง Bahamut Fury จะมาเป็นบอสในเกม Final Fantasy VII: The First Soldier ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2022 ไม่เพียงแค่นั้น Square Enix ยังมีแผนจะปรับสมดุลครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ffviifs.com อ้างอิง
The post Final Fantasy VII: The First Soldier เตรียมเพิ่มสกินตัวละครจาก Crisis Core appeared first on #beartai.

ค่ายเกม Square Enix ได้ประกาศว่าจะเพิ่มสกินตัวละครทีฟา ล็อกฮาร์ท (Tifa Lockhart) และแซ็ก แฟร์ (Zack Fair) จากเกม Crisis Core: Final Fantasy VII เข้ามาในเกม Final Fantasy VII: The First Soldier ในวันที่ 17 มีนาคม 2022

Square Enix

นอกจากนี้ยังเพิ่มสกินอาวุธ, แบนเนอร์ และมีการปรับสมดุลครั้งที่ 1 รวมถึง Bahamut Fury จะมาเป็นบอสในเกม Final Fantasy VII: The First Soldier ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2022 ไม่เพียงแค่นั้น Square Enix ยังมีแผนจะปรับสมดุลครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2022 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ffviifs.com

อ้างอิง

The post Final Fantasy VII: The First Soldier เตรียมเพิ่มสกินตัวละครจาก Crisis Core appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

เกม Elden Ring ทำยอดขายรวมส่งทะลุ 12 ล้านชุดแล้ว Previous post เกม Elden Ring ทำยอดขายรวมส่งทะลุ 12 ล้านชุดแล้ว
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 – ข่าวกีฬา Next post ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 – ข่าวกีฬา
Social Multiculious Forum View Stats