พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส
จากซ้าย สมเด็… – ประวัติศาสตร์

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส จากซ้าย สมเด็… – ประวัติศาสตร์

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส
จากซ้าย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ , สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
Source: ชมรมประวัติศาสตร์สยาม

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

Lucy Letby trial: Nurse thought ‘not again’ when baby suddenly collapsed, court hears Previous post Lucy Letby trial: Nurse thought ‘not again’ when baby suddenly collapsed, court hears
My concerns about Lucy Letby were shut down, says TV doctor Next post My concerns about Lucy Letby were shut down, says TV doctor
Social Multiculious Forum View Stats