MU2005 เวทีนางงามที่รัฐบาลใช้โปรโมตท่องเที่ยว-เรียกความเชื่อมั่น หลังสึนามิเพียง 5 เดือน – ประวัติศาสตร์

MU2005 เวทีนางงามที่รัฐบาลใช้โปรโมตท่องเที่ยว-เรียกความเชื่อมั่น หลังสึนามิเพียง 5 เดือน – ประวัติศาสตร์

MU2005 เวทีนางงามที่รัฐบาลใช้โปรโมตท่องเที่ยว-เรียกความเชื่อมั่น หลังสึนามิเพียง 5 เดือน

นาตาลี เกลโบว่า นางงามจักรวาล ปี 2548 (Miss Universe 2005) และทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น (Photo by PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP) ในปี พ.ศ. 254…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำ คือเว็บไซต์ www.thaitravelloc.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณสามารถ ค้นหาสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วทุกภาคของประเทศไทย และสามารถจองโรงแรมที่พักล่วงหน้า เพื่อการท่องเที่ยวของคุณได้อีกด้วย

Leave a Reply

พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม พระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ – ประวัติศาสตร์ Previous post พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม พระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ – ประวัติศาสตร์
Anna Lindh, Swedish Politician, Stabbed (2003) Next post Anna Lindh, Swedish Politician, Stabbed (2003)
Social Multiculious Forum View Stats