ภาษาไทยเสื่อมทราม ร.5 มีพระราชดำริตั้ง “สมาคม” กวดขันดูแล – ประวัติศาสตร์

ภาษาไทยเสื่อมทราม ร.5 มีพระราชดำริตั้ง “สมาคม” กวดขันดูแล – ประวัติศาสตร์

ภาษาไทยเสื่อมทราม ร.5 มีพระราชดำริตั้ง “สมาคม” กวดขันดูแล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

ดูแนวคิดรื้อ “นครวัด” และปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่ 4 สู่การจำลองนครวัด ตั้งที่วัดพระแก้ว – ประวัติศาสตร์ Previous post ดูแนวคิดรื้อ “นครวัด” และปราสาทขอม สมัยรัชกาลที่ 4 สู่การจำลองนครวัด ตั้งที่วัดพระแก้ว – ประวัติศาสตร์
Proms cancelled and strikes called off and likely no football after the death of the Queen Next post Proms cancelled and strikes called off and likely no football after the death of the Queen
Social Multiculious Forum View Stats