กรุงเทพมหานคร เมื่อประมาณร้อยปีก่อนหน้าเมืองเป็นอย่างไร – ประวัติศาสตร์

กรุงเทพมหานคร เมื่อประมาณร้อยปีก่อนหน้าเมืองเป็นอย่างไร – ประวัติศาสตร์

กรุงเทพมหานคร เมื่อประมาณร้อยปีก่อนหน้าเมืองเป็นอย่างไร

บริเวณปากคลองบางลำพู ในสมัยรัชกาลที่ 7 (ภาพจาก สมุดภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, กรมศิลปากร)   กรุงเทพม…..

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

“ซุ้มช้าง” สูงเท่าตึก 7 ชั้น สร้างรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ทำจากอะไร? – ประวัติศาสตร์ Previous post “ซุ้มช้าง” สูงเท่าตึก 7 ชั้น สร้างรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ทำจากอะไร? – ประวัติศาสตร์
Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว Next post Bitcoin เพิ่มขึ้นสู่ 750,000 บาท Altcoin ส่วนใหญ่สีเขียว
Social Multiculious Forum View Stats