“ซุ้มช้าง” สูงเท่าตึก 7 ชั้น สร้างรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ทำจากอะไร? – ประวัติศาสตร์

“ซุ้มช้าง” สูงเท่าตึก 7 ชั้น สร้างรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ทำจากอะไร? – ประวัติศาสตร์

“ซุ้มช้าง” สูงเท่าตึก 7 ชั้น สร้างรับเสด็จรัชกาลที่ 5 ทำจากอะไร?

ภาพซุ้มช้างของกรมยุทธนาธิการ ในงานรับเสด็จรัชกาลที่ 5 กลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 (ภาพจาก หอจดห…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

Lammy unveils new Labour Brexit plot to scupper Boris deal – says UK losing £100bn a YEAR Previous post Lammy unveils new Labour Brexit plot to scupper Boris deal – says UK losing £100bn a YEAR
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดแรงงานอีสานอพยพ “ชั่วคราว” เข้ากรุงเทพฯ – ประวัติศาสตร์ Next post หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดแรงงานอีสานอพยพ “ชั่วคราว” เข้ากรุงเทพฯ – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats