ต่างชาติยกย่องพระปรีชาสามารถ ร.5 กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ – ประวัติศาสตร์

ต่างชาติยกย่องพระปรีชาสามารถ ร.5 กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ – ประวัติศาสตร์

ต่างชาติยกย่องพระปรีชาสามารถ ร.5 กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม 2553 ผู้เขียน ทรงสรรค์ นิลกำแหง เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562   ปริญญากิตติม…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

ประวัติปราสาทพระเทพบิดร ร.10 เสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช – ประวัติศาสตร์ Previous post ประวัติปราสาทพระเทพบิดร ร.10 เสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช – ประวัติศาสตร์
[รีวิว] Small & Mighty : ขำเนียน ๆ กับซีรีส์ทนายสายฮา ฉบับใต้หวัน Next post [รีวิว] Small & Mighty : ขำเนียน ๆ กับซีรีส์ทนายสายฮา ฉบับใต้หวัน
Social Multiculious Forum View Stats