ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย – ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย – ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย

ปราสาทประธานของปราสาทตาเมือนธมซึ่งมีมณฑปต่อยื่นออกมาทางด้านหน้า ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2554 ผู้เข…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

MOONDROP จากแบรนด์หูฟัง สู่วงการ Custom Keyboard ด้วย layout 75% เสียบฟังเพลงได้! Previous post MOONDROP จากแบรนด์หูฟัง สู่วงการ Custom Keyboard ด้วย layout 75% เสียบฟังเพลงได้!
ก่อนเจ๊ศรี ในเรื่องหลวงปู่เค็มได้อยู่ข้างหอนาฬิกา คติสร้างหอสูงบอกเวลาในสยามมาจากไหน? – ประวัติศาสตร์ Next post ก่อนเจ๊ศรี ในเรื่องหลวงปู่เค็มได้อยู่ข้างหอนาฬิกา คติสร้างหอสูงบอกเวลาในสยามมาจากไหน? – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats