โรงเรียน “บุญวาทย์ ยุพราช ปรินซ์รอยแยลส์” กับการศึกษาในหัวเมืองสยามจากลิลิตพายัพ – ประวัติศาสตร์

โรงเรียน “บุญวาทย์ ยุพราช ปรินซ์รอยแยลส์” กับการศึกษาในหัวเมืองสยามจากลิลิตพายัพ – ประวัติศาสตร์

โรงเรียน “บุญวาทย์ ยุพราช ปรินซ์รอยแยลส์” กับการศึกษาในหัวเมืองสยามจากลิลิตพายัพ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   การศึกษาเป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ไทย…..

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

“พระเจ้าอู่ทอง” สร้างอยุธยาไม่ใช่ “ท้าวอู่ทอง” เมืองอู่ทอง? – ประวัติศาสตร์ Previous post “พระเจ้าอู่ทอง” สร้างอยุธยาไม่ใช่ “ท้าวอู่ทอง” เมืองอู่ทอง? – ประวัติศาสตร์
Blood found on suspect’s boat in search for British man missing in Amazon Next post Blood found on suspect’s boat in search for British man missing in Amazon
Social Multiculious Forum View Stats