เรื่องเล่าจากหลุม! นักโบราณคดีเผย “มูเตลู” ครั้งขุดค้นหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยา – Thailand News – ประวัติศาสตร์

เรื่องเล่าจากหลุม! นักโบราณคดีเผย “มูเตลู” ครั้งขุดค้นหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยา – Thailand News – ประวัติศาสตร์

เรื่องเล่าจากหลุม! นักโบราณคดีเผย “มูเตลู” ครั้งขุดค้นหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยา

การขุดแต่งที่หมู่บ้านโปรตุเกส อยุธยา การขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศไทย นอกจากจะมีศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์…

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

ธปท. ลงดาบ ‘แมคคาเล กรุ๊พ-อิออน’ ไม่ออกใบแจ้งหนี้-เปิดเผยข้อมูลลูกค้า Previous post ธปท. ลงดาบ ‘แมคคาเล กรุ๊พ-อิออน’ ไม่ออกใบแจ้งหนี้-เปิดเผยข้อมูลลูกค้า
การเมืองบนโต๊ะอาหาร ยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหลวง – Thailand News – ประวัติศาสตร์ Next post การเมืองบนโต๊ะอาหาร ยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหลวง – Thailand News – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats