อาบัติ “ปาราชิก” ย้อนดูเหตุการณ์ปาราชิกสมัยรัชกาลที่ 4 – Thailand News – ประวัติศาสตร์

อาบัติ “ปาราชิก” ย้อนดูเหตุการณ์ปาราชิกสมัยรัชกาลที่ 4 – Thailand News – ประวัติศาสตร์

อาบัติ “ปาราชิก” ย้อนดูเหตุการณ์ปาราชิกสมัยรัชกาลที่ 4

พระสงฆ์สยามในอดีต ผู้เขียน ฮิมวัง เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ปาราชิก แปลว่า ยังผู้ต้องให้พ่าย[1], ผ….

(Feed generated with FetchRSS)

Link : Read More

Tags : #ประวัติศาสตร์ #เกร็ดความรู้ #เรื่องเล่า

Leave a Reply

“วัดพุทไธศวรรย์” จ.พระนครศรีอยุธยา
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นามว่า “พระพุทไธศวรรย์” อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารพระนอนซึ่งปัจจุบันเห… Previous post “วัดพุทไธศวรรย์” จ.พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นามว่า “พระพุทไธศวรรย์” อายุกว่า 300 ปี ภายในวิหารพระนอนซึ่งปัจจุบันเห…
“คุณพุ่ม” โฉมงามคารมดุ ดวลกลอนบุรุษ-แย่งดาบพระปิ่นเกล้าฯ ได้ฉายา “บุษบาท่าเรือจ้าง” – Thailand – ประวัติศาสตร์ Next post “คุณพุ่ม” โฉมงามคารมดุ ดวลกลอนบุรุษ-แย่งดาบพระปิ่นเกล้าฯ ได้ฉายา “บุษบาท่าเรือจ้าง” – Thailand – ประวัติศาสตร์
Social Multiculious Forum View Stats